Ενημέρωση παραγωγού για επιτόπιο έλεγχο

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνουν τα κλιμάκια ελέγχου του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ τον δικαιούχο παραγωγό για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων γίνεται συνήθως με τηλεφωνική επαφή. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων μπορεί να ανακοινώνεται, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η ανακοίνωση περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές μέρες. Ωστόσο, για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν αιτήσεις ενίσχυσης για ζώα, η ανακοίνωση δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες.