Εξαερισμός θερμοκηπίων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στα θερμοκήπια διακρίνουμε τον εξαερισμό σε φυσικό και δυναμικό.

Φυσικός εξαερισμός

Για τον υπολογισμό των ανοιγμάτων εξαερισμού θα μετράται το πραγματικό άνοιγμα διόδου του αέρα.

 • Χωρικού τύπου θερμοκήπια
 1. Θερμοκήπια πλάτους μέχρι 15 m: Είναι δυνατό να διαθέτουν μόνο πλευρικό εξαερισμό με ελάχιστο πλάτος πλευρικών ανοιγμάτων 1m και χρήση μανιβέλας. (Επιτρέπεται ανοχή ως προς το πλάτος μέχρι 20 % εφόσον τα θερμοκήπια διαθέτουν πλευρικό εξαερισμό και από τις τέσσερις πλευρές).
 2. Θερμοκήπια πλάτους άνω των 15 m: Ελάχιστος πλευρικός εξαερισμός 10 % και οροφής 10 %. Το σύνολο ανοιγμάτων πρέπει να ανέρχεται στο 20 % της επιφάνειας του καλυμμένου εδάφους.
 • Τυποποιημένα θερμοκήπια
 1. Θερμοκήπια πλάτους μέχρι 15 m: όπως στην περίπτωση των χωρικού τύπου θερμοκηπίων πλάτους μέχρι 15 m.
 2. Θερμοκήπια πλάτους άνω των 15 m: Ελάχιστος πλευρικός εξαερισμός 7 % και οροφής 15 %. Το σύνολο των ανοιγμάτων πρέπει να ανέρχεται στο 22 % της επιφάνειας του καλυμμένου εδάφους.

Εφιστάται η προσοχή ότι θα πρέπει στα τυποποιημένα θερμοκήπια ο πλευρικός εξαερισμός που είναι απαραίτητος να μην είναι σε καμία περίπτωση μικρότερος του 2 % της καλυμμένης επιφάνειας, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού εξαερισμού οροφής ώστε το συνολικό ποσοστό να μην είναι μικρότερο του 22 %.

Δεν απαιτείται πλευρικός αερισμός σε θερμοκήπια που διαθέτουν αερισμό οροφής 40 % και άνω.

Επίσης δεν συνιστάται συνδυασμός δυναμικού και παθητικού εξαερισμού. Εφόσον υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα κρίνεται απαραίτητη η αυτοματοποίηση των μηχανισμών εξαερισμού οροφής και συνιστάται για τον πλευρικό εξαερισμό, με ηλεκτρομοτέρ, θερμοστάτη και ανεμόφτερο.

Για την μεγαλύτερη απόδοση του φυσικού εξαερισμού συνιστάται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των θερμοκηπιακών μονάδων 2 m.

Δυναμικός εξαερισμός

Στην περίπτωση του δυναμικού εξαερισμού θα πρέπει οι εξαεριστήρες:

 • Να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 50 εναλλαγές αέρα την ώρα.
 • Η ταχύτητα του αέρα στο χώρο των φυτών να είναι max 1,5 m/sec.
 • Η απόσπαση εξαεριστήρων από τα απέναντι ευρισκόμενα ανοίγματα εισόδου του αέρα να είναι 30-50 m.
 • Τα ανοίγματα και οι εξαεριστήρες να τοποθετούνται στο ίδιο ύψος και απέναντι ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή του ψυχρού αέρα.
 • Η απόσταση ανεμιστήρων επί της πλευράς να μην είναι μεγαλύτερη από 6 m και από τη γωνία των θερμοκηπίων μικρότερη από 3 m.

Η παροχή αυτή λογαριάζεται για στατιστική πίεση 2,5 mm στήλης νερού. Γενικά γίνεται δεκτό οποιοδήποτε σύστημα μείωσης της θερμοκρασίας του χώρου του θερμοκηπίου εφόσον έχει ικανοποιητική απόδοση και εξασφαλίζει ομοιόμορφες συνθήκες στο χώρο του θερμοκηπίου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια (ή να προβλεφθούν ανοίγματα φυσικού εξαερισμού). Τέλος:

 • Δεν απαιτείται πλευρικός αερισμός σε θερμοκήπια που διαθέτουν αερισμό οροφής 40 % και άνω.
 • Ενιαίες θερμοκηπιακές μονάδες 10 στρεμμάτων και άνω, εφόσον δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές αερισμού, να υποβάλουν και ιδιαίτερη μελέτη αερισμού.
 • Για εγκατάσταση δυναμικού αερισμού σε οποιοδήποτε θερμοκήπιο, να υποβάλλεται μελέτη δυναμικού αερισμού.

[1]

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 1. Τεχνικές προδιαγραφές θερμοκηπίων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, Τμήμα Ανθέων και Καλλωπιστικών, Αθήνα 1992.