Επίδραση σχετικής υγρασίας στην συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η διαπνοή των φυτών συναρτάται άμεσα με τη μαζική ροή και κατά συνέπεια με την πρόσληψη, μετακίνηση και συσσώρευση των θρεπτικών. Καθώς η υψηλή σχετική υγρασία επιδρά δυναμικά στη λειτουργία της διαπνοής, είναι φυσικό να επηρεάζει έμμεσα την περιεκτικότητα των θρεπτικών στα φυτά. Έτσι, τα στοιχεία βόριο, χλώριο, κάλιο και νάτριο αυξάνουν ως προς τη συγκέντρωση τους στο φυτό λόγω της υψηλής κινητικότητας τους κυρίως στα ανώτερα σημεία ή μέρη των φυτών ή στα περιθώρια του ελάσματος των φύλλων. Και τούτο διότι καθώς το νερό εξατμίζεται (διαπνέεται) από τα άκρα του ελάσματος, μεταφέρει δια της μαζικής ροής τα διαλελυμένα στο νερό θρεπτικά, τα οποία εναποτίθενται στο περιθώριο του ελάσματος. Σαν σχετικό παράδειγμα αναφέρεται ότι η περιεκτικότητα του βορίου στα φύλλα του καπνού ήταν διπλάσια στα φυτά που αναπτύσσονταν υπό την επίδραση σχετικής υγρασίας 45%, απ' εκείνα που ευρίσκονταν κάτω από την επίδραση σχετικής υγρασίας 95% κατά συνέπεια, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή μπορεί να παρατηρηθεί τροφοπενία βoρίου στα φύλλα.[1]


  1. Η ερμηνεία της φυλλοδιαγνωστικής, των Π. Κουκουλάκης τ. Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡ. Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, 2003.