Επαγγελματική αλιεία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Επαγγελματίας αλιέας [1] είναι το φυσικό πρόσωπο που ασκεί κατ' επάγγελμα την αλιεία και αποζεί από αυτήν.

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το θέμα της ιδιότητας του επαγγελματία αλιέα δεν είναι πλήρως ξεκάθαρο και οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το φυσικό πρόσωπο για να αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αλιέα, δεν καθορίζεται ρητά από αυτό.

Οι βασικές διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου να χαρακτηριστεί «επαγγελματίας αλιέας» είναι το Βασιλικό Διάταγμα 666 / 1966 το οποίο στο άρθρο 2 αναφέρειι "επαγγελματική άδεια αλιείας χορηγείται σε σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αλιεία από επαγγελματίες που αποζούν από αυτή" και το άρθρο 6 του νόμου 1361 / 1983 "περί Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων" το οποίο αναφέρει "αγρότες (στην προκειμένη περίπτωση αλιείς) είναι οι άνδρες ή γυναίκες που ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα. Αγροτικό επάγγελμα ασκούν όσοι ασχολούνται σε οποιαδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, ιδίως ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς κλπ είναι ενεργοί στην αγροτική παραγωγή έστω και αν έχουν δεύτερη απασχόληση ως εργάτες ή μικροεπαγγελματίες".

Με τον ν. 1361 / 83 είναι ίσως η πρώτη φορά που ξεκάθαρα οι αλιείς εντάσσονται στην κατηγορία των αγροτών.

Επίσης οι νόμοι 2332 / 1995 "περί Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις" και 2520 / 1997 "περί Μέτρων για τους Νέους Αγρότες και άλλες διατάξεις" θέτουν ακόμη πιο συγκεκριμένα το πλαίσιο που πρέπει να ισχύει για να χαρακτηριστεί κάποιος επαγγελματίας αλιέας.

Σύμφωνα με το νόμο 3874 / 2010 "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων" ο οποίος αντικατέστησε τον νόμο 2332 / 1995 και το άρθρο 1 του ν. 2520 / 1997 "Επαγγελματίας αγρότης" θεωρείται και το απασχολούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια), ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:

  • είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον κατά 30 % του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35 % τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήματος και είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας.
  • Προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία (3) έτη.
  • Είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, είτε στο Ν.Α.Τ. υπο την προϋπόθεση της απασχόλησης του σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον επί μια πενταετία, είτε στο ΙΚΑ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησης του σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον από το 2003.

Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 35 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρων. Το ποσοστό του 35 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος που αναφέρεται πιο πάνω, ορίζεται σε 25 % για τους αλιείς νησιών με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους.

Σχετικές σελίδες


Βιβλιογραφία

  1. Ιστοσελίδα Τμήμα αλιείας περιφερειακής ενότητας Εύβοιας περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Επαγγελματική αλιεία