Επεξεργασία χυμού ροδάκινου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η επεξεργασία του χυμού συνίσταται σε μια σειρά διεργασιών, σκοπός των οποίων είναι κυρίως να σταθεροποιηθεί το προϊόν και κατά το δυνατόν να διατηρήσει τα καλύτερα των φυσικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Διαύγαση

Το μεγαλύτερο ποσοστό του επεξεργασμένου χυμού διατίθεται σε φιλτραρισμένη ή τελείως καθαρή κατάσταση. Αυτό επιτυγχάνεται περνώντας το χυμό από διάφορους τύπους φίλτρων, τα οποία απομακρύνουν όλα τα ξένα σώματα και κάνουν το τελικό προϊόν τελείως καθαρό.

Οι κατά καιρούς προσπάθειες να κατασκευάσουν ειδικά φίλτρα, δεν έδωσαν κανένα θετικό αποτέλεσμα. Όλες οι διαυγάσεις περιλαμβάνουν το σπάσιμο του κολλοειδούς συστήματος, είτε δια μέσου μηχανικής δράσης, είτε δια μέσου χημικών διεργασιών.

Για να έχει πρακτικό αποτέλεσμα μια τέτοια μεταχείριση πρέπει να είναι πολύ γρήγορη, ώστε να μην προλάβει και αρχίσει ζύμωση κατά τη διάρκεια εφαρμογής της, να είναι αξιόπιστη αλλά και να μην αλλοιώνει την ποιότητα του χυμού ή να προσδίδει δυσάρεστο άρωμα.

Διήθηση (φιλτράρισμα)

Για να απομακρύνουμε αποτελεσματικά τα αιωρούμενα σωματίδια, που έχουν απομείνει στο διαυγασμένο χυμό, είναι απαραίτητο είτε να τον διηθήσουμε, είτε να τον φυγοκεντρίσουμε.

Ο τύπος του φίλτρου καθώς και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτώνται από τη μέθοδο που ακολουθήσαμε στο στάδιο της διαύγασης. Έτσι, όταν η διαύγαση είναι πλήρης, το πέρασμα του διά μέσου ενός πορώδους φίλτρου, όπως η γη των διατόμων, είναι να δώσει ένα λαμπερό και καθαρό προϊόν. Αντίθετα, όταν ο χυμός είναι θολός (μη πλήρης διαύγαση), παράγεται καθαρό προϊόν μόνο όταν χρησιμοποιηθούν πολύ συνεκτικά (μικρού πορώδους) φίλτρα, των οποίων όμως η δυναμικότητα ελαττώνεται με τη συνεχή κατακράτηση των σωματιδίων (φράζουν).

Για να πετύχουμε μια αποτελεσματική ταχύτητα κατά το φιλτράρισμα, ο μη διαυγής χυμός μπορεί να περάσει αντί από φίλτρο από δύο μετρίως συνεκτικά φίλτρα, οπότε παράγεται ένα επίσης, καθαρό προϊόν.

Η φυγοκέντρηση του χυμού σε πολύ μεγάλη ταχύτητα πριν από το φιλτράρισμα ελαττώνει το φράξιμο των φίλτρων. Όταν ο μη διαυγής φιλτραρισμένος χυμός, διατηρείται με θέρμανση, είναι απαραίτητο να υποστεί τη θερμική επεξεργασία πριν από το φιλτράρισμα, για να αποφύγουμε το ξαναθόλωμά του κατά τη διάρκεια της παστερίωσης. (Καραουλάνης, 2003)

Ομογενοποίηση

Για να περιορισθεί η απόθεση αιωρούμενων συστατικών κατά την αποθήκευση. Η ομογενοποίηση γίνεται με διέλευση του χυμού θερμοκρασίας 80 – 85oC υπό μεγάλη πίεση (300 - 400 ατμόσφαιρες), μέσα από μικρές οπές των κεφαλών του ομογενοποιητού, με αποτέλεσμα την ελάττωση των διαστάσεων των αιωρούμενων στερεών, την αύξηση του ιξώδους και τη παραλαβή χυμού ομοιογενούς και οργανοληπτικά ευχάριστου. (Θωμόπουλος, 1989)

Απαέρωση

Η απομάκρυνση του αέρα γίνεται με εκτόξευση του χυμού σε ένα πολύ λεπτό στρώμα ή ψεκάζοντάς τον υπό κενό, τουλάχιστον 711 mm στήλης υδραργύρου, σε ειδικούς θαλάμους.

Ακόμη έχει παρατηρηθεί, ότι ο αέρας που υπάρχει στο Head space των δοχείων κατά το γέμισμα και το κλείσιμο τους είναι δυνατόν να είναι περισσότερος αυτού που φεύγει με την απαέρωση, όταν μάλιστα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα μηχανήματα για το γέμισμα και κλείσιμο των δοχείων. ( Καραουλάνης, 2003)

Βιβλιογρφία

  • "Μέθοδοι επεξεργασίας και τυποποίησης σε ποικιλίες ροδάκινων για τη βιομηχανία τροφίμων", Πτυχιακή μελέτη του Κηλεπούρη Γεώργιου, ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Κρήτη 2010