Επικονίαση-Γονιμοποίηση λωτού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η βιολογία του λωτού είναι σύνθετη μιας και εκτός του ότι μπορεί να εμφανίσει και τα τρία είδη ανθέων είναι πιθανοί και όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί τους (μονόικα, δίοικα και πολύγαμο-δίοικα). Γενικά πάντως οι καλλιέργειες εμπορικού ενδιαφέροντος έχουν μόνο θηλυκά άνθη και συνήθως σχηματίζουν άσπερμους καρπούς. Η παραγωγή με μεθόδους παρθενοκαρπίας χαρακτηρίζει τις πιο ενδιαφέρουσες ποικιλίες με συνέπεια την διαμόρφωση άσπερμων καρπών. Η επικονίαση βέβαια εγγυάται μια πιο κανονική ανάπτυξη του καρπού και ασκεί σημαντική επιρροή στις οργανοληπτικές ιδιότητες, ανάλογα με την ποικιλία. Εκτός του ότι μειώνει το ποσοστό πτώσης τόσο στα άνθη όσο και στους καρπούς, εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγή. Τα αποτελέσματα της επικονίασης μελετήθηκαν στην Ιαπωνία όπου δοκιμές σε φυτά λωτού την ημέρα της άνθησης και την επόμενη οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά καρπόδεσης. Ο ρόλος των μελισσών και άλλων εντόμων επικονιαστών μελετήθηκε εκτενώς ώστε να εκτιμήσουμε το ποσοστό της συνεισφοράς τους στην παραγωγή ποικιλιών που φαίνεται να ευνοούνται από την επικονίαση. Από αυτές τις μελέτες προέκυψε πως το άνθος του λωτού είναι πολύ ελκυστικό για τις μέλισσες, ενώ είναι ανεπαρκώς επισκέψιμο από άλλα έντομα.

Έχοντας υπόψη πως η δεκτικότητα του στίγματος είναι πολύ σύντομη και έχει το μέγιστό της μετά το κλείσιμο του άνθους και έως την επόμενη μέρα, αν θέλουμε να εγγυηθούμε μια σωστή επικονίαση είναι απαραίτητη μια αυξημένη παρουσία κυψελών στον οπωρώνα. Ο αριθμός εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες και την παρουσία ή την έλλειψη άλλων καλλιεργειών ανταγωνιστών με άνθη που ανθίζουν την ίδια περίοδο.

Η καρπόπτωση μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη της ανάπτυξης της ωοθήκης που προκαλεί μια συσσώρευση αμπσισικού και σαλικυλικού οξέος στον ύπερο όταν δεν γίνει επικονίαση. Σε κάποιες περιπτώσεις μια υπερβολική καρπόδεση μπορεί να επιφέρει εναλλασσόμενα φαινόμενα, συνεπώς ένα αραίωμα μέσα στις 30 πρώτες μέρες από την άνθηση μοιάζει επαρκές για την επιτυχία της παραγωγής.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Καλλιεργητική τεχνική και αξιοποίηση των καρπών του λωτού, πτυχιακή εργασία, του φοιτητή Κυριακάκη Γεωργίου, Χανιά 2010