Εχθρός αραβόσιτου-Πράσινο σκουλήκι

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πράσινο σκουλήκι αραβόσιτου

Heliothis zeae-Lepidoptera, οικ. Noctuidae. Προσβάλλει ως κάμπια τα νεαρά φύλλα, τις ταξιανθίες και τους καρπούς του αραβοσίτου όπου μπορεί να μειώσει τις αποδόσεις μέχρι 50%. Προσβάλλει επίσης το βαμβάκι, την ντομάτα και διάφορα ψυχανθή. Στη χώρα μας παρουσιάζει 2-4 γενεές τον χρόνο ενώ η κάθε γενεά διαρκεί από 35-60 ημέρες. Τα ακμαία εξέρχονται την άνοιξη και ωοτοκούν αρχικά στα τρυφερά και νεαρά φύλλα τα οποία προσβάλλουν οι εξερχόμενες κάμπιες, όπως επίσης και στη φόβη. Τα ακμαία των επόμενων γενεών ωοτοκούν επίσης στους στύλους. Στην περίπτωση αυτή οι κάμπιες τρέφονται αρχικά με τους στύλους και αργότερα εισέρχονται στην κορυφή του σπάδικα. Εάν τα βράκτεια δεν είναι συμπαγή, η κάμπια προχωρεί κατά μήκος του σπάδικα και τον προσβάλλει πλευρικά κατατρώγοντας τους καρπούς από την κορυφή τους στα αρχικά στάδια και από τη βάση όταν έχουν αρχίσει να ωριμάζουν. Η νύμφωση σε κάθε γενεά γίνεται μέσα στο έδαφος και οι νύμφες της τελευταίας γενεάς αποτελούν τη μορφή διαχείμασης του εντόμου.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των προσβολών είναι η χρήση υβριδίων που χαρακτηρίζονται από βράκτεια συμπαγώς διατεταγμένα γύρω από τον σπάδικα που να ξεπερνούν τουλάχιστο κατά 5cm την κορυφή του σπάδικα. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδίδουν αυξημένη προστασία στον σπάδικα δυσκολεύοντας την είδοδο της κάμπιας, συγκριτικά με υβρίδια που έχουν αραιά και βραχέα βράκτεια. Μία τέτοια επιλογή είναι απαραίτητη μόνο σε περιοχές όπου ενδημεί το έντομο δεδομένου ότι τα συμπαγή βράκτεια δυσκολεύουν σημαντικά την ξήρανση των καρπών και καθυστερούν τη συγκομιδή. Τα φθινοπωρινά οργώματα μειώνουν τον πληθυσμό των νυμφών που διαχειμάζουν και την ένταση των προσβολών. Η χημική καταπολέμηση θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμόζεται όπου συμφέρει οικονομικά (π.χ. σε σποροπαραγωγικές καλλιέργειες, σε καλλιέργειες με υψηλή αποδοτικότητα και σε έντονες προσβολές). Μπορεί να χρησιμοποιείται μία ποικιλία εντομοκτόνων σε περισσότερες από μία εφαρμογές ανάλογα με την ένταση των προσβολών. Πάντως η πρώτη εφαρμογή πρέπει να τοποθετείται περίπου 2 ημέρες μετά την αρχή του μεταξώματος.