Εχθρός αραβόσιτου-Sesamia nonagrioides

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Lepidoptera οικ. Noctuidae. Προσβάλλει ως κάμπια τα νεαρά φύλλα, τη φόβη, αλλά κυρίως τα στελέχη και τους σπάδικες του αραβόσιτου. Αποτέλεσμα των προσβολών είναι η μάρανση ή η θραύση των στελεχών των νεαρών φυτών και η μείωση και υποβάθμιση της παραγωγικότητας των ανεπτυγμένων φυτών. Σε εκτεταμένες προσβολές μπορεί να καταστραφεί μέχρι το 90% της παραγωγής. Το έντομο είναι διαδεδομένο στην Ελλάδα και εάν δεν καταπολεμηθεί, προκαλεί σημαντικές ζημιές. Εχει συνήθως δύο γενεές το χρόνο. Τα ακμαία της 1ης γενεάς εμφανίζονται συνήθως τον Μάϊο και ωοτοκούν στη βάση των ελασμάτων των φύλλων των νεαρών φυτών. Οι κάμπιες προσβάλλουν στην αρχή τα νεαρά φύλλα και κατόπιν εισέρχονται στο στέλεχος όπου δημιουργούν στοές και τρέφονται από την εντεριώνη. Είναι δυνατό παράλληλα να εισχωρήσουν και μέσα στον άξονα του σπάδικα. Η νύμφωση συντελείται μέσα στις στοές κατά τον Ιούλιο και τα ακμαία της 2ης γενεάς εξέρχονται κατά τα τέλη Ιουλίου - αρχές Αύγουστου. Οι κάμπιες της 2ης γενεάς προσβάλλουν σε μεγάλο βαθμό και τους σπάδικες (παράλληλα με τα στελέχη) είτε εσωτερικά (τη ράχη) είτε εξωτερικά (τους κόκκους). Είναι δυνατό οι κάμπιες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και μετά τη συλλογή μέσα στους σπάδικες που έχουν προσβληθεί. Η νύμφωση συντελείται το φθινόπωρο και η διαχείμαση πραγματοποιείται μέσα στα υπολείμματα της καλλιέργειας υπό τη μορφή της χρυσαλλίδας.

Οι καλλιεργητικοί και χημικοί τρόποι καταπολέμησης είναι ανάλογοι με εκείνους της πυραλίδας. Συνιστάται, όπου συμφέρει, να γίνεται προληπτικά κοινή καταπολέμηση της πυραλίδας και της Sesamia με 4-5 ψεκασμούς. Ο πρώτος πρέπει να γίνεται όταν έχει σχηματισθεί το 5ο φύλλο ή το αργότερο, όταν φαίνεται ευκρινώς ο στρόβιλος. Ο επόμενος γίνεται στην αρχή του μεταξώματος (καταπολεμά παράλληλα και το πράσινο σκουλήκι) και οι άλλοι δύο σε εβδομαδιαία διαστήματα.