Εχθρός μαρουλιού Αφίδες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι αφίδες εμφανίζονται και πολλαπλασιάζονται πάνω στα νεαρά φύλλα του μαρουλιού. Τρέφονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, μυζώντας τους φυτικούς χυμούς. Τα φυτά εξασθενούν ενώ συγχρόνως προκαλούν παραμορφώσεις στα προσβεβλημένα μέρη με την έκκριση τοξικής σιέλου. Εκκρίνουν επίσης μεγάλες ποσότητες μελιτωδών ουσιών με βλαβερές συνέπειες για τα φυτά (π.χ. ανάπτυξη καπνιάς). Έμμεσα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα επειδή λειτουργούν ως φορείς ιώσεων από προσβεβλημένα σε υγιή φυτά (π.χ. πράσινη αφίδα Myzus persica).

Ο βιολογικός έλεγχος των αφίδων επιτυγχάνεται με εισαγωγή παρασίτων (Aphidoletes aphidimyza, Chrysoperla carnea και Hippodamia convergens), με εισαγωγή αρπακτικών (Aphidius colemani, Aphidius ervi και Aphelinus abdominalis). Τα εν λόγω εμπορικά σκευάσματα εφαρμόζονται στη καλλιέργεια μόλις εμφανισθούν οι πρώτες αφίδες. Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε τοποθέτηση κίτρινων παγίδων κόλλας (στα θερμοκήπια), είτε να εφαρμοστεί ψεκασμός με διάλυμα 2% καλιούχου σαπουνιού και 1% οινοπνεύματος. Επιπροσθέτως μπορούμε να κάνουμε επίπαση των σημείων προσβολής με κοσκινισμένη στάχτη ή και να γίνει ψεκασμός με εκχυλίσματα κρεμμυδιού-σκόρδου. Αν η χρήση των παραπάνω αποβεί αναποτελεσματική και μετά από σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Πιστοποίησης, μπορεί να γίνει ψεκασμός της καλλιέργειας με ροτενόνη (εκχύλισμα από τροπικά φυτά των γενών Derris, Lonchocarpus, Tephrosia), πύρεθρο (εξάγεται από το φυτό Chrysanthemum cinerariaefolium). Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά εμπορικά σκευάσματα για την καταπολέμηση των αφίδων: Oikos, Quark, Rotena, Savona και φυσικό πύρεθρο.