Ζιζανιοκτονία μηδικής

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κοπή μηδικής

Ο σπουδαιότερος παράγοντας στην αντιμετώπιση των ζιζανίων είναι η εγκατάσταση και η διατήρηση εύρωστης, καλώς αναπτυγμένης καλλιέργειας. Τα ζιζάνια αποτελούν πρόβλημα τόσο κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας όσο και στην ήδη εγκατεστημένη καλλιέργεια. Σημαντικό πρόβλημα στους μηδικεώνες της χώρας μας αποτελέι το παρασιτικό ζιζάνιο κουσκούτα (Cuscuta spp.).

Η χρησιμοποίηση καθαρού σπόρου, η επιλογή καθαρών από ζιζάνια αγρών και η σωστή προετοιμασία του εδάφους συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό των ζιζανίων κατά την εγκατάσταση της μηδικής. Η τελευταία καλλιερητική εργασία πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τη σπορά, ώστε να δοθεί προβάδισμα στην ανάπτυξη της μηδικής σε σχέδη με τα ζιζάνια. Επίσης ο ανταγωνισμός από τα ζιζάνια στην ανοιξιάτικη σπορά μπορεί να μειωθεί με την πρώιμη σπορά, επειδή η μηδική βλαστάνει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τα ετήσια νοιξιάτικα ζιζάνια. Τα πολυετή ζιζάνια είναι προτιμότερο να καταπολεμούνται με τη χρήση ζιζανιοκτόνων πριν από τη σπορά της μηδικής. Καταλληλότερος χρόνος εφαρμογής τους θεωρείται το Φθινόπωρο, γιατί εφαρμογή μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου κατά την άνοιξη, στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης των πολυετών ζιζανίων, καθυστερεί τη σπορά της μηδικής και τη μεταθέτει σε περίοδο όπου οι συνθήκες δεν ευνοούν το καλό φύτρωμα. Η χρησιμοποίηση ζιζανιοκτόνων θεωρείται συνήθως απαραίτητη για την καταπολέμηση των ζιζανίων κατά την εγκατάσταση της μηδικής.

Στην εγκατεστημένη καλλιέργεια η απομάκρυνση των ζιζανίων σπάνια αυξάνει την απόδοση της μηδικής σε χόρτο, βελτιώνει όμως συνήθως την ποιότητα του χόρτου, επειδή η αναλογία της μηδικής στη συγκομιζόμενη χορτομάζα αυξάνει. Αυτή όμως η βελτίωση της ποιότητας εξαρτάται από το είδος των ζιζανίων που απομακρύνθηκαν. Η παρουσία των ζιζανίων στο συγκομιζόμενο χόρτο είναι δυνατόν να αυξήσει τον απαιτούμενο χρόνο αποξήρανσης, να αλλοιώσει τη γεύση και να μειώσει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και την πεπτικότητα του χόρτου. Το πρόβλημα των ζιζανίων, κυρίως των ετήσιων, νωρίς την άνοιξη, μπορεί εν μέρει να αντιμετωπισθεί με το θερισμό της μηδικής πριν το σχηματισμό σπόρων από τα ζιζάνια, παρ' όλο ότι η μηδική δεν βρίσκεται στο ενδεικνυόμενο στάδιο κοπής. Στη συνέχεια, με την άνοδο της θερμοκρασίας, η μηδική αναπτύσσεται ταχύτερα από τα ζιζάνια και έτσι τα ανταγωνίζεται. Η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ζιζανιοκτόνων σε εγκατεστημένη καλλιέργεια πρέπει να βασίζεται στο είδος και τον πληθυσμό των ζιζανίων καθώς και στην πυκνότητα των φυτών της μηδικής. Για να είναι οικονομικώς συμφέρουσα η επέμβαση με ζιζανιοκτόνο, τα ζιζάνια πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη συχνότητα και να είναι είδη τα οποία μειώνουν σημαντικά την ποιότητα, η δε πυκνότητα των φυτών της μηδικής να είναι σχετικά υψηλή, ώστε να ανταποκριθεί στο μειωμένο ανταγωνισμό από την απομάκρυνση των ζιζανίων. Εφαρμογή ζιζανιοκτόνων σε αραιή φυτεία μηδικής, η οποία έχει μεγάλο πληθυσμό ζιζανίων, συνήθως μειώνει την απόδοση της χορτομάζας, ενώ βελτιώνει την ποιότητα. Η μηδική δεν μπορεί να εξαπλωθεί στον κενό χώρο που αφήνουν τα ζιζάνια και επίσης είναι δυνατόν πολύ σύντομα, ο κενός χώρος να καλυφθεί από νέα ζιζάνια. Εφαρμογή ζιζανοκτόνων, ανάλογα με το σκεύασμα, μπορεί να γίνει στο τέλος του Φθινοπώρου ή στις αρχές του χειμώνα, κατά την περίοδο ληθάργου της μηδικής, καθώς και μετά την 1η ή τη 2η κοπή.