Ζιζανιοκτονία σιτηρών μόνο για αγρωστώδη ζιζάνια

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εδώ διακρίνονται ζιζανιοκτόνα [1] που ελέγχουν αποτελεσματικά κυρίως την αγριοβρώμη και άλλα που ελέγχουν αγρωστώδη ζιζάνια εκτός της αγριοβρώμης.

 1. Ζιζανιοκτόνα αγριοβρώμης. Τα ζιζανιοκτόνα αυτά εφαρμόζονται μεταφυτρωτικά και δεν πρέπει ποτέ να εφαρμόζονται σε καλλιέργειες βρώμης.
  • Barban (Carbyne): Εφαρμόζεται όταν η αγριοβρώμη έχει 1-3 φύλλα. Δόση: 25-30g/στρ. και στα σκληρά σιτάρια 18g/στρ. Δεν αναμιγνύεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα.
  • Difenzoquat (Avenge): Εφαρμόζεται όταν η αγριοβρώμη έχει 3-5 φύλλα και οι καλλιέργειες βρίσκονται μεταξύ των τεσσάρων φύλλων και της εμφάνισης του πρώτου κόμβου. Συνιστάται μόνο για σιτάρι και κριθάρι αν και ορισμένες ποικιλίες μπορεί να είναι ευπαθείς. Δόση: 80-100g/στρ. Αναμιγνύεται μόνο με εστέρες 2,4-D ή MCPA.
  • Flamprop isopropyl (Barnon): Εφαρμόζεται από τα μέσα μέχρι τα τέλη του αδελφώματος. Μόνο για το κριθάρι. Δόση: 60-100g/στρ. Δεν αναμιγνύεται με το 2,4-D, αλλά σε μικρές δόσεις με τα άλατα K ή Na του MCPA.
 2. Ζιζανιοκτόνα αγριοβρώμης και λοιπών αγρωστωδών.
  • Benzoylprop ethyl (Suffix): Ελέγχει και την αλεποουρά. Εφαρμόζεται από τα μέσα μέχρι τα τέλη του αδελφώματος. Μόνο για το σιτάρι. Δόση: 130-150g/στρ. Δεν αναμιγνύεται με το 2,4-D, αλλά στη μικρότερη δόση με τα άλατα K ή Na του MCPA.
  • Dichlofop methyl (Illoxan): Ελέγχει και ορισμένα ετήσια αγρωστώδη. Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια έχουν 2-3 φύλλα. Μόνο για σιτάρι και κριθάρι. Δόση: 70-100g/στρ.
  • Triallate (Avadex BW 10G): Είναι σε κοκκώδη μορφή. Ελέγχει και μερικά ετήσια αγρωστώδη. Εφαρμόζεται όταν η αγριοβρώμη έχει μόλις φυτρώσει και μέχρι να αναπτύξει το τρίτο φύλλο. Μόνο για σιτάρι και κριθάρι (μερικές ποικιλίες είναι ευπαθείς). Δόση: 170-250g/στρ.
 3. Ζιζανιοκτόνα αγρωστωδών και πλατυφύλλων. Εφαρμόζονται προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά.
  • Chlortoluron (Toluran, Helachlor): Ελέγχει και την αγριοβρώμη. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά όταν η αγριοβρώμη έχει 1-3 φύλλα. Δε συνιστάται σε βρώμη, ενώ σε ορισμένες ποικιλίες είναι φυτοτοξικό. Δόση: 200-240g/στρ.
  • Chlortoluron+Dipropetryn (Dicuran combi): Ελέγχει και την αγριοβρώμη. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά όταν τα σιτηρά βρίσκονται στο στάδιο των δύο φύλλων μέχρι τα μέσα του αδελφώματος. Δε συνιστάται σε βρώμη. Δόσεις για το σκληρό σιτάρι 60-100g/στρ., για τα άλλα σιτηρά: 100-150g/στρ.
  • Isoproturon (Arelon): Εφαρμόζεται προφυτρωτικά (μαλακό σιτάρι) και μεταφυτρωτικά (μαλακό και σκληρό σιτάρι και κριθάρι). Η μεταφυτρωτική εφαρμιγή εντοπίζεται μεταξύ του τρίτου φύλλου μέχρι το τέλος του αδελφώματος. Δόση: 110-180g/στρ. (η χαμηλότερη δόση για τα σκληρά σιτάρια και τα δίστοιχα κριθάρια).
  • Methabenzthiazuron (Tribunil): Εφαρμόζεται προφυτρωτικά σε όλα τα χειμωνιάτικα σιτηρά εκτός των σκληρών σιταριών και μεταφυτρωτικά μόνο στο μαλακό σιτάρι όταν τα ζιζάνια έχουν λιγότερα από τρία φύλλα. Γενικά, δε συνιστάται στα σκληρά σιτάρια. Δόση: 210-280g/στρ.
  • Terbutryne (Igran): Εφαρμόζεται προφυτρωτικά στο σιτάρι, κριθάρι και σίκαλ (φυτοτοξικό σε ορισμένες ποικιλίες). Δόση: 150-200g/στρ.

Βιβλιογραφία

 1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.