Ζιζανιοκτονία σιτηρών μόνο για πλατύφυλλα ζιζάνια

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εδώ υπάγονται κυρίως ορμονικά ζιζανιοκτόνα [1] που εφαρμόζονται μεταφυτρωτικά. Αυτά είναι τα εξής:

  • 2,4-D: Ελέγχει ετήσια και μερικά πολυετή πλατύφυλλα, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται υπό μορφή αμίνης. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς το χρόνο εφαρμογής του. Θα πρέπει να εφαρμόζεται μετά την αρχή του αδελφώματος και μέχρι την αρχή του καλαμώματος. Καταλληλότερος χρόνος είναι όταν τα σιτηρά έχουν ύψος 20-25cm, ενώ τα ζιζάνια είναι ακόμη μικρά και βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξής τους. Τα νεαρά σιτηρά είναι αρκετά ευπαθή, ενώ εφαρμογή κατά τη διαφοροποίηση του στάχυ μειώνει τις αποδόσεις κατά 19-35% με μείωση του αριθμού των καρπών/στάχυ. Επίσης προκαλούνται βλάβες εάν επί 4-8 ημέρες μετά την εφαρμογή ακολουθήσει ξηρός καιρός, πιθανότατα λόγω βλάβης των ριζών. Βρίσκεται κυρίως υπό τρεις μορφές: άλατος Na, άλατος αμίνης και ισοπροπυλικού εστέρα.
  • MCPA: Ελέγχει κυρίως ετήσια πλατύφυλλα και πρέπει να εφαρμόζεται στα ίδια στάδια ανάπτυξης που εφαρμόζεται και το 2,4-D. Δόση 50-60g/στρέμμα.

Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.