Ζιζανιοκτονία σόργου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το σόργο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στον ανταγωνισμό των ζιζανίων τα οποία μπορούν να μειώσουν την παραγωγή κατά 8-41%. Αυτό συμβαίνει λόγω της βραδείας πρώτης του ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά στη μηχανική ζιζανιοκτονία πρέπει κατ' αρχήν να τονισθεί η αναγκαιότητα ο αγρός να είναι απόλυτα καθαρός κατά τη σπορά. Μετά τη σπορά, οι χειρισμοί πρέπει να γίνονται ανάλογα με την ανάπτυξη του ζιζανιοτάπητα και οπωσδήποτε έγκαιρα. Ο Arnon (1972) αναφέρει περιστατικά όπου οι αποδόσεις μειώθηκαν κατά 100 kg/στρ. όταν υπήρχαν ζιζάνια για έναν μήνα μετά το φύτρωμα. Επομένως, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και στον αραβόσιτο, τα σκαλίσματα πρέπει να γίνονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά. Τα σκαλίσματα πρέπει να είναι επιφανειακά για να μη βλάπτονται οι ρίζες.

Η χημική ζιζανιοκτονία πρέπει να γίνεται με περίσκεψη γιατί το σόργο είναι περισσότερο ευαίσθητο στα ζιζανιοκτόνα από το σιτάρι και τον αραβόσιτο. Πιο ασφαλή αποτελέσματα δίνει η Propazine στα νεαρά στάδια σε ορισμένα υβρίδια. Η Atrazine σε δόση 110 g/στρ. μπορεί περιστασιακά να βλάψει τα φυτά, αλλά επίσης μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική από την Propazine. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ γονότυπων ως προς την ευαισθησία στις Atrazine και Propazine.

Μεταφυτρωτικά, η Atrazine μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική για τα πλατύφυλλα ζιζάνια με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται στον κατάλληλο χρόνο (συνήθως δύο εβδομάδες μετά το φύτρωμα). Το 2,4-D είναι αποτελεσματικό, αλλά πρέπει να εφαρμοσθεί επίκαιρα, αλλιώς βλάπτει τα φυτά: εάν τα φυτά είναι χαμηλότερα από 15 cm η ανάπτυξη των ριζών παρεμποδίζεται. Οταν τα φυτά είναι 25-30 cm το 2.4-D προκαλεί νανισμό, τάση για πλάγιασμα και μερική στείρωση των ταξιανθιών. Η άνθηση γενικά θεωρείται ευαίσθητο στάδιο για το 2,4-D. Υπάρχουν διαφορές στην αντοχή μεταξύ των ποικιλιών. Συνιστώνται δόσεις 30-40 g/στρ. για το άλας με Νa. Είναι επίσης αποτελεσματικός ο συνδυασμός των δύο αυτών ζιζανιοκτόνων.