Ζιζανιοκτονία τεϊόδενδρου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η καταπολέμηση των ζιζανίων [1] αμέσως μετά τη φύτευση μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο με φυτά καλύψεως. Τα ζιζάνια μπορεί να καταπολεμηθούν επίσης με ζιζανιοκτόνα (paraquat, roundup, κ.ά.). Πρέπει όμως να ληφθεί φροντίδα να μην πέσει ψεκαστικό υγρό πάνω στα νεαρά φυτά. Τα ζιζάνια γύρω από τα φυτά απομακρύνονται με το χέρι. Καθώς όμως τα φυτά του τεϊόδενδρου αυξάνουν σε μέγεθος, η σκίαση που προκαλούν μειώνει την αύξηση των ζιζανίων. Η εφαρμογή του εδαφικού επιστρώματος επιταχύνει την αποτελεσματικότητα της σκίασης. Η συχνή εφαρμογή ζιζανιοκτόνων στις φυτείες (paraquat, roundup, dalapon) θα περιορίσει σημαντικά την εμφάνιση των ζιζανίων. Τα βαθύριζα ζιζάνια πρέπει να εκριζώνονται. Η αναβλάστηση των ζιζανίων μπορεί να αποφευχθεί και με τη χρήση του diuron, αλλά δεν θα πρέπει το ψεκαστικό διάλυμα να πέσει πάνω στα φυτά του τεϊόδενδρου. Η εφαρμογή μεγάλου πάχους εδαφικού επιστρώματος από φύλλα και αποκλάδια του τεϊόδενδρου θα περιορίσει στο ελάχιστο την αύξηση των ζιζανίων. Χωρίς την εφαρμογή του εδαφικού επιστρώματος και την κάλυψη του εδάφους με φυτά, η καταπολέμηση των ζιζανίων είναι δύσκολη και ακριβή.
Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001.