Θέματα ενδιαφέροντος νεοεισερχόμενων αγροτών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια προσπάθεια συγκέντρωσης κάποιων πληροφοριών που θα αποδειχθούν χρήσιμες για ένα νεοεισερχόμενο άτομο στον αγροτικό τομέα, το οποίο ίσως και να μην γνωρίζει πολλά γύρω από τον αγροτικό κόσμο. Αυτές οι πληροφορίες εκτός από κάποιες καλλιεργητικές συμβουλές μπορούν να περιλαμβάνουν κι άλλα θέματα ενδιαφέροντος όπως διαδικαστικά θέματα, δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να γίνω αγρότης ή πληροφορίες που απαντούν στα ερωτήματα τι είναι δικαιώματα ενίσχυσης και πως μπορώ να τα αποκτήσω καθώς και θέματα που έχουν να κάνουν με τις ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα και τις πιστοποιήσεις των αγροτικών προϊόντων και άλλα. Εδώ βέβαια καλό είναι να επισημάνουμε τη διαφορά μεταξύ νέου αγρότη και νεοεισερχόμενου αγρότη, αν μπορούμε να δώσουμε κάποιου είδους ορισμό. Με τον όρο "νεοεισερχόμενος αγρότης" αναφερόμαστε σε κάποιον που δεν έχει ξανασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα και θεωρούμε ότι δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις σχετικά με τις καλλιέργειες ή με τα υπόλοιπα διαδικαστικά θέματα που θα ανφέρουμε πιο κάτω. Οπότε σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πρώτη εικόνα των θεμάτων οπου θα τον απασχολήσουν εφόσον πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Ο "νέος αγρότης" είναι όρος που προήλθε κυρίως από το αντίστοιχο μέτρο αγροτικής ανάπτυξης περί εγκατάστασης νέων αγροτών και δεν υποδηλώνει σαφώς ότι πρόκειται για κάποιον που δεν έχει σχέση με τον αγροτικό τομέα. Μπορεί δηλαδή ο "νέος αγρότης" να είναι και "νεοεισερχόμενος αγρότης" αλλά μπορεί και όχι, γιατί εργαζόταν για παράδειγμα ως αγρότης, είναι κάτω των 40 ετών και εντάχθηκε στο μέτρο αγροτικής ανάπτυξης περί "νέων αγροτών", όταν "ενεργοποιήθηκε" το συγκεκριμένο μέτρο. Έτσι, πιο κάτω παραθέτουμε κάποια θέματα που θεωρούμε ότι ενδιαφέρουν ένα νεοεισερχόμενο στον κλάδο. Εννοείται ότι υπάρχει πλειάδα θεμάτων που μπορεί να δει κάποιος στις αντίστοιχες ενότητες.


Γενικά διαδικαστικά θέματα και ορισμοί

Σε αυτή την ενότητα δίνεται ο ορισμός του επαγγελματία αγρότη βάσει κάποιων προδιαγραφών καθώς επίσης δίνονται και πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει κάποιος ώστε να δηλωθεί ως αγρότης στα αντίστοιχα μητρώα (μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μητρώο ΟΓΑ κ.λπ.) και το πως μπορεί να ασφαλίσει το κεφάλαιό του. Επίσης, υπάρχουν οδηγίες για το πως δημιουργήται μια ομάδα παραγωγών και τέλος υπάρχει μια λίστα με φορείς οι οποίοι σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα.

Επαγγελματίας αγρότης

Προϋποθέσεις-Διαδικασίες-Δικαιολογητικά για να γίνει κάποιος αγρότης

Ασφάλιση φυτικού κεφαλαίου

Ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου

Ομάδες παραγωγών

Φορείς

Αγροτικές ενισχύσεις και δικαιώματα

Σε αυτή τη θεματική ενότητα υπάρχουν πληροφορίες για τις αγροτικές ενισχύσεις καθώς και για τους "νέους αγρότες" που αναφέραμε πιο πάνω χωριστά, αφού πρώτα δίνεται μια ερμηνεία σε αυτό που λέμε "δικαιώματα ενίσχυσης" και πως μπορεί κάποιος να τα αποκτήσει.

Δικαιώματα ενίσχυσης

Κανονισμοί-Χρηματοδοτήσεις νέων γεωργών

Αγροτικές ενισχύσεις-χρηματοδοτήσεις

Συμβουλές για καλλιέργειες και εκτροφές

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει συμβουλές που αφορούν στις καλλιέργειες φυτών (ανά καλλιέργεια) και στις εκτροφές ζώων (ανά εκτροφή).

Συμβουλές καλλιεργητικών φροντίδων

Συμβουλές για εκτροφές

Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω ενότητες αλλά αποτελούν χρήσιμη γνώση για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα και περιέχει θέματα όπως οι πιστοποιήσεις των αγροτικών προϊόντων, το πως ιδρύω μια εκτροφή και πληροφορίες για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μια συνοπτική περιγραφή των θερμοκηπίων καθώς και κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα αγροτικά μηχανήματα.

Πιστοποιήσεις

Ίδρυση νέας εκτροφής

Αγροτικά θερμοκήπια

Βασικές κατηγορίες αυτοκινούμενων γεωργικών μηχανημάτων

Εγκεκριμένοι τύποι ελκυστήρων

Δίπλωμα οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων