Ιδιότητες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

property:σχετίζεται με

property:αφορά σε καλλιέργεια

property:εκδόθηκε από

property:έχει σχετικό έγγραφο

property:είναι σχετικό εγγράφου

property:καλλιεργεί την

property:εκτρέφει την

property:παράγει

property:έχει ποικιλία

property:είναι είδος του ζώου

property:είναι φυλή του ζώου

property:είναι υποκείμενο φυτό της

property:έχει ασθένεια

property:έχει εχθρό

property:έχει αγροτική μέθοδο την

property:ευδοκιμεί σε τύπο εδάφους

property:έχει σχήμα μόρφωσης

property:ανήκει στον

property:εικόνα του νομού

property:έχει εικόνα την

property:ενδιαφέρει το χρήστη

property:είναι πάθηση του ζώου

property:είναι παράσιτο του ζώου

property:έχει τύπο σταβλισμού

property:έχει τύπο εκτροφής

property:έχει παραγωγική κατεύθυνση

property:είναι διατροφή του ζώου

property:είναι προσβολή της

property:είναι προσβολή της ασθένειας

property:είναι προσβολή του εχθρού

property:είναι ποικιλία της

property:είναι υβρίδιο του φυτού

property:προσβάλλει το

property:προσβάλλει το ζώο

property:προσβάλλει το φυτό

property:παράγεται από

property:παράγεται από την εκτροφή

property:παράγεται από την καλλιέργεια

property:είναι ασθένεια της

property:είναι ασθένεια του ζώου

property:είναι ασθένεια του φυτού

property:είναι ασθένεια του καρπού

property:είναι εχθρός της

property:είναι εχθρός του καρπού

property:είναι εχθρός του ζώου

property:σχετίζεται γεωγραφικά με

property:στατιστικά στοιχεία του νομού

property:ευδοκιμεί στην περιοχή

property:μετεωρολογικά στοιχεία περιοχής

property:έχει στατιστικά στοιχεία

property:έχει στατιστικά στοιχεία 01

property:έχει στατιστικά στοιχεία 02

property:έχει στατιστικά στοιχεία 03

property:έχει στατιστικά στοιχεία 04

property:αριθμητική ιδιότητα

property:κατάσταση δημοσίευσης

property:ευδοκιμεί σε έδαφος ελάχιστης τιμής pH

property:ευδοκιμεί σε έδαφος μέγιστης τιμής pH

property:εικόνα του νομού με κωδικό

property:κωδικός νομού

property:κωδικός αναφοράς

property:χρονικός προσδιορισμός

property:ημερομηνία έκδοσης

property:πόσο αφορά σε ενδιαφερόμενο

property:πόσο αφορά σε παραγωγό

property:πόσο αφορά σε γεωργό

property:πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο

property:πόσο αφορά σε αλιέα

property:πόσο αφορά σε συλλογικές αγροτικές οργανώσεις

property:πόσο αφορά σε συνεταιρισμό

property:πόσο αφορά σε ένωση συνεταιρισμών

property:πόσο αφορά σε ομάδα παραγωγών

property:πόσο αφορά σε σύμβουλο

property:πόσο αφορά σε λογιστή

property:πόσο αφορά σε γεωπόνο

property:πόσο αφορά σε κτηνίατρο

property:πόσο αφορά σε μελετητή

property:πόσο αφορά σε επιθεωρητή

property:πόσο αφορά σε επιχείρηση

property:πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικής παραγωγής

property:πόσο αφορά σε επιχείρηση μεταποίησης-τυποποίησης

property:πόσο αφορά σε επιχείρηση εμπορική

property:πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικών προμηθειών

property:πόσο αφορά σε επιχείρηση χρηματοδοτήσεων-επενδύσεων

property:πόσο αφορά σε οργανισμό-φορέα

property:πόσο αφορά σε τοπική αυτοδιοίκηση

property:πόσο αφορά σε δημόσια διοίκηση

property:πόσο αφορά σε πιστοποιητικό φορέα

property:πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα

property:πόσο αφορά σε εκπαιδευτικό-ακαδημαϊκό-ερευνητικό φορέα

property:πόσο αφορά σε καταναλωτή

property:αλφαριθμητική ιδιότητα

property:σύνδεσμος στο αρχείο με ένδειξη τίτλου

property:κωδικός καλλιέργειας

property:κωδικός εκτροφής

property:πηγή προέλευσης δεδομένων

property:όνομα περιοχής

property:περιγραφή

property:τίτλος

property:τίτλος εγγράφου

property:has link

property:has link GU