Ιολογικές ασθένειες μηλοειδών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μωσαϊκό μηλιάς

Προσβολή φύλλου μηλιάς από τον ιό του μωσαϊκού

Είναι μια ασθένεια που είναι διαδεδομένη και μπορεί να μειώσει την παραγωγή μέχρι 50%. Τα φύλλα των προσβεβλημένων δένδρων εμφανίζουν διάφορους τύπους ποικιλοχλωρώσεως με περισσότερο συνήθη μορφή το σχηματισμό μικρών ακανόνιστων υπόλευκων ή κίτρινων κηλίδων ανάμεσα στο φυσικό πράσινο χρώμα του ελάσματος. Οι κηλίδες αυτές μπορεί να είναι τόσες πολλές που να συνενώνονται και να σχηματίζουν εκτεταμένες χλωρωτικές περιοχές στο φύλλο, οι οποίες τελικά γίνονται νεκρωτικές. Σε άλλες περιπτώσεις η ποικιλοχλώρωση παίρνει τη μορφή πράσινου μωσαϊκού ή μεγάλων κιτρινόλευκων περιοχών με ασαφή όρια. Τα περιγραφέντα συμπτώματα της ασθένειας συγχέονται μερικές φορές με ζημιές από ζιζανιοκτόνα.

Την ασθένεια προκαλεί ο ιός apple mosaic virus(ΑpΜV).Ο ιός αποτελείται από ισομετρικά σωματίδια διαμέτρου 25-29nm που περιέχουν 16% RNA. Μεταδίδεται με εμβολιασμό. Μηχανική μετάδοση του ιού, αλλά με δυσκολία είναι δυνατή από νεαρά φύλλα μηλιάς μόνο σε ποώδη φυτά. Δεν φαίνεται να μεταδίδεται με το σπόρο. Ζωϊκός φορέας δεν είναι γνωστός. Για τη διάγνωση της ασθένειας εκτελείται εμβολιασμός σε ευπαθείς ποικιλίες μηλιάς και σε ποώδη φυτά δείκτες.

Προσβολή καρπού μηλιάς από τον ιό του μωσαϊκού

Για την καταπολέμηση της ασθένειας αυτής χρησιμοποιούνται 3 τρόποι:

  • Χρησιμοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού, υποκειμένων και εμβολίων που προέρχονται από φυτείες που αποδεδειγμένα είναι απαλλαγμένες από ιώσεις.
  • Καταπολέμηση των αφίδων και άλλων μυζητικών εντόμων.
  • Εξυγίανση μολυσμένων μοσχευμάτων μηλιάς με θερμοθεραπεία. Έχει διαπιστωθεί ότι ο ιός αδρανοποιείται όταν προσβεβλημένα μοσχεύματα διατηρηθούν σε θερμοκρασία 36οC για 3-10 εβδομάδες.

Λιθίαση αχλαδιάς

Προσβολή ιού ASPV σε αχλάδια ποικιλίας Κοντούλα

Ασθένεια πολύ διαδεδομένη στη χώρα μας που προσβάλλει την αχλαδιά. Η ασθένεια αυτή προσβάλλει τους καρπούς τους οποίους υποβαθμίζει ποιοτικά. Εμφανίζονται κυρίως στους καρπούς οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη παραμόρφωση και ξυλώδη σύσταση κατά θέσεις. Τα πρώτα συμπτώματα παρουσιάζονται στους καρπούς 10-20 ημέρες μετά την πτώση των πετάλων σαν σκούρες πράσινες κηλίδες κάτω από την επιδερμίδα. Οι καρποί που έχουν προσβληθεί καθυστερούν στην ωρίμανση.

Συμπτώματα στους νεκρούς που μοιάζουν με λιθίαση είναι δυνατόν να προκληθούν από νήγματα ετεροπτέρων εντόμων ή από έλλειψη βορίου.Η ασθένεια οφείλεται στον ιό apple stem pitting virus (ASPV). Μεταδίδεται με εμβολιασμό. Δεν είναι γνωστός φορέας της λιθίασης, αλλά παρατηρείται βραδεία εξάπλωση της ασθένειας μέσα σ’ ένα δενδροκομείο.

Η καταπολέμηση γίνεται με δύο τρόπους:

  1. Χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού
  2. Καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων δένδρων
[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ασθένειες καρποφόρων δέντρων και αμπέλου του Παναγόπουλου Χ., Καθηγητή Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.