Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


http://ec.europa.eu/index_en.htm

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Υγεία φυτών

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Βάση δεδομένων ΕΕ για φυτοφάρμακα

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Κανονισμός ΕΕ 149/2008

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Βιολογική γεωργία

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Βάση δεδομένων DOOR

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Βάση δεδομένων του οίνου E-BACCHUS

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Βάση δεδομένων ΕΕ για ΓΤΟ

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Σύστημα TRACES

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Βιοποικιλότητα

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Biodiversity 2006 Communication and Action Plan

Ιστοσελίδα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Πρόγραμμα Περιβάλλοντος 1992/Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα

Ιστοσελίδα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 2005/Millennium Ecosystem Assessment

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2007/Πράσινη Βίβλος -Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού

Ιστοσελίδα Ευρωπαική Επιτροπή/Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις-2016

Ιστοσελίδα Ευρωπαική Επιτροπή/ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα εργασίας 2018-2020-συνολικό έγγραφο στρατηγικής