Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές κρέατος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Εισαγωγές βοοειδών και βόειου κρέατος

Οι εισαγωγές βοοειδών και βόειου κρέατος διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση.

  1. Εισαγωγές βόειου κρέατος με δασμολογική ποσόστωση. Δικαίωμα εισαγωγής βόειου κρέατος με δασμολογική ποσόστωση έχουν όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε εισαγωγές/εξαγωγές βοείου κρέατος τον προηγούμενο χρόνο ή τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια (ανάλογα με τον Κανονισμό). Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βόειου κρέατος διαρκεί από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30η Ιουνίου του επομένου έτους και από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 12 €/100 kg και η διάρκεια ισχύος τους ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται στην Ε.Ε, η οποία με Κανονισμό καθορίζει για κάθε εισαγωγέα ποσοστό κατανομής του προς εισαγωγή βοείου κρέατος.
  2. Εισαγωγές βοοειδών με δασμολογική ποσόστωση. Δικαίωμα εισαγωγής βοοειδών με δασμολογική ποσόστωση έχουν όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε εισαγωγές/εξαγωγές βοείου κρέατος τον προηγούμενο χρόνο ή τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια (ανάλογα με τον Κανονισμό). Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοοειδών διαρκεί από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 5 €/ανά κεφάλι και η διάρκεια ισχύος τους ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους.
  3. Εισαγωγές βοοειδών και βόειου κρέατος χωρίς δασμολογική ποσόστωση Οι εισαγωγείς βοοειδών και βοείου κρέατος χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλη την διάρκεια του έτους, η οποία συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 5 €/ανά κεφ. για ζώντα ζώα και 12 €/100 kg για βόειο κρέας και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.
  • Εισαγωγές κρέατος πουλερικών με δασμολογική ποσόστωση

Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών διαρκεί από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους και από την η 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Και στις 2 περιπτώσεις η ποσότητα κατανέμεται σε τέσσερις υποπεριόδους (όπου κατανέμεται το 25% της ποσότητας). Δικαίωμα εισαγωγής κρέατος πουλερικών με δασμολογική ποσόστωση έχουν όσοι εισήγαγαν ή εξήγαγαν 50 τόνους κρέατος πουλερικών τα δύο (2) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της πρώτης αίτησης. Αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται μόνο το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου, συνοδευόμενες από εγγύηση ύψους 50 €/100 kg ή 20 €/100 kg (ανάλογα με τον Kανονισμό) και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ανέρχεται σε 150 ημέρες από την πρώτη μέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται στην Ε.Ε., η οποία με Κανονισμό καθορίζει για κάθε εισαγωγέα ποσοστό κατανομής του προς εισαγωγή κρέατος πουλερικών.

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.