Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές μπανάνας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι εισαγωγές μπανάνας είναι χωρίς δασμολογική ποσόστωση και οι εισαγωγείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 15 €/tn και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

Δικαιούχοι:Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο