Καλλιέργεια δυόσμου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προετοιμασία εδάφους

Απαιτεί πλούσια εδάφη. Απαιτείται βαθύ όργωμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η βασική λίπανση σε συμβατικές καλλιέργειες γίνεται με προσθήκη λιπάσματος Ν-Ρ-Κ 11-15-15 (50 kg/στρ.). Για βιολογικές καλλιέργειες χρησιμοποιείται καλά χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα εγκεκριμένα για βιολογική γεωργία.[1]

Φύτευση

Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 0,60–0,70m μεταξύ των γραμμών και 0,30–0,40m επί της γραμμής. Η καλύτερη εποχή για να φυτεύσουμε δυόσμο είναι το φθινόπωρο και η άνοιξη γιατί οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές, για τη γρήγορη και επιτυχημένη ανάπτυξη του φυτού και αφού έχει περάσει ο κίνδυνος των παγετών.[1]

Λίπανση

Το 1/3 της αναγκαίας ποσότητας του αζώτου ενσωµατώνεται στο έδαφος µαζί µε το φώσφορο και το κάλιο, κατά την προετοιµασία του εδάφους υπό µορφή βασικής λίπανσης. Το υπόλοιπο άζωτο προστίθεται σε 3–5 δόσεις µε επιφανειακές λιπάνσεις, αρχίζοντας 30 µέρες µετά τη φύτευση. Κατά τη βασική λίπανση, ανά στρέμμα, προστίθενται 10–15kg λιπάσµατος θειϊκής αµµωνίας (λίπασμα 21–0–0), 15–25kg φωσφόρου (λίπασμα 0–44–0) και 25–35kg καλίου (λίπασμα 0–0–50). Η παρουσία του φωσφόρου και της οργανικής ουσίας, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της ριζοβολίας, θεωρείται πολύ σηµαντική. Κατά τις επιφανειακές λιπάνσεις προστίθεται, κατά προτίµηση, νιτρική αµµωνία (λίπασμα 34,5–0–0) στην ποσότητα των 15–20kg/στρέμμα. Στις περιπτώσεις που η παραγόµενη φυτοµάζα προορίζεται για χλωρή αξιοποίηση, να χρησιµοποιηθούν οι ψηλότερες δόσεις αζώτου, ενώ για όσα προορίζονται για την παραγωγή αιθέριων ελαίων να χρησιµοποιηθούν οι χαµηλότερες δόσεις. [2]

Καταπολέμηση ζιζανίων

Για την καταπολέµηση των ζιζανίων χρησιµοποιούνται προφυτρωτικά τα ζιζανιοκτόνα όπως, π.χ. το linuron που φέρει τα εµπορικά ονόµατα afalon, lorox, το oxadiazon που φέρει το εµπορικό όνοµα rodstar 25% και το chloridazon που φέρει το εµπορικό όνοµα piramine 75%. Μεταφυτρωτικά τα στενόφυλλα αγροστώδη ζιζάνια καταπολεµούνται µε τα γνωστά εκλεκτικά διασυστηµατικά ζιζανιοκτόνα όπως, π.χ. το haloxyfop methyl ester που φέρει το εµπορικό όνοµα gallup και το fluazifop-p-butyl που φέρει το εµπορικό όνοµα fazilet. Μεταφυτρωτικά επίσης τα πλατύφυλλα ζιζάνια καταπολεµούνται µε τα γνωστά ζιζανιοκτόνα όπως, π.χ. το bentazon που φέρει το εµπορικό όνοµα bazagran 48% και το pyridate που φέρει το εµπορικό όνοµα lentagran 45%. [2]

Άρδευση

Απαιτεί τακτική άρδευση κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες, ιδιαίτερα μετά τις συγκομιδές. Απαιτεί βεβαίως καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη. Για την άρδευση χρησιµοποιούνται κυρίως οι μέθοδοι στάγδην και οι μικροεκτοξευτήρες.[1]

Συγκομιδή

Η συγκοµιδή γίνεται κάθε 35–40 ηµέρες περίπου, την περίοδο Απριλίου – Οκτωβρίου. Την περίοδο Νοεµβρίου – Μαρτίου, όπου οι χαµηλές θερµοκρασίες αναστέλλουν µερικώς την ανάπτυξή του, γίνονται συνολικά 2–3 συγκοµιδές. Συγκοµίζεται µε το χέρι σε δέσµες των 15–20cm ύψους και βάρους 100-120gr περίπου. [2] Όταν καλλιεργείται για ξηρή δρόγη συλλέγεται πριν την άνθιση (Ιούνιο) και μπορεί να δώσει μέχρι 3 συγκομιδές το χρόνο. Για αιθέριο έλαιο συλλέγεται στην πλήρη άνθιση (Ιούλιο). Απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την ξήρανση, καθώς μπορεί να «ανάψει» πολύ εύκολα. Η διάρκεια της καλλιέργειας μπορεί να φτάσει τα 10-12 έτη. Η 1η συγκομιδή δίνει 1.000-1500Kg/στρ. νωπής βιομάζας, ενώ η 2η και 3η από 500-800 Kg/στρ, συνεπώς σύνολο περίπου 1.500–2.300Kg/στρ. νωπής βιομάζας. Οι απώλειες κατά την ξήρανση είναι περίπου 75%, άρα η στρεμματική απόδοση σε ξερό υπέργειο μέρος του φυτού είναι 400- 600Kg. Η επεξεργασία αποχωρισμού των φύλλων από τους βλαστούς δίνει 50-60% βλαστούς και 50-40% φύλλα, άρα 150-200Kg/στρ ξερά φύλλα. Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται μεταξύ 0,8-2,0%, επομένως 4–7Kg/στρέμμα.[1]


Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Καλλιέργεια, μεταποίηση και διασφάλιση ποιότητας των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών: Βασικές αρχές καθετοποιημένης παραγωγής, των Δρ. Ελένη Μαλούπα, Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου, Δρ. Διαμάντω Λάζαρη και Δρ. Νικόλαος Κρίγκας, Καβάλα 2013.
  2. 2,0 2,1 2,2 Η καλλιέργεια του δυόσµου στην Κύπρο, του Ευστάθιου Ευαγγελίδη, Λειτουργός γεωργίας στον κλάδο οπωροκηπευτικών.