Κανονισμοί - χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα μέτρα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007 - 2013 που αφορύν στις επιχειρήσεις παρατίθενται πιο κάτω :

Από το Μέτρο 214 "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις" αυτά που απευθύνονται και σε επιχειρήσεις είναι τα εξής :

  1. Μέτρο 214-δράση 1.1 "Βιολογική γεωργία"
  2. Μέτρο 214-δράση 1.2 "Βιολογική κτηνοτροφία"
  3. Μέτρο 214-δράση 1.4 "Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με πρώην καλλιέργεια καπνού"
  4. Μέτρο 214-δράση 2.1 "Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών"
  5. Μέτρο 214-δράση 2.2 "Προστασία υγροτοπικών συστημάτων"
  6. Μέτρο 214-δράση 2.3 "Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου"
  7. Μέτρο 214-δράση 3.1 "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων"
  8. Μέτρο 214-δράση 3.2 "Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν απο γενετική διάβρωση"
  9. Μέτρο 214-δράση 4.1 "Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας"
  10. Μέτρο 214-δράση 4.2 "Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας"

Όλα τα μέτρα αφορούν στην επιχείρηση αγροτικής παραγωγής και τα μέτρα 123 και 312 αφορούν και στις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας.

Από τα μέτρα αγοράς αυτά που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις είναι :

Τα μέτρα αγοράς απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις που έχουν εμπορική δραστηριότητα εκτός από το "καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών" που απευθύνεται σε επιχειρήσεις με καθαρά μεταποιητική δραστηριότητα. Βέβαια πολλές επιχειρήσεις ασκούν και τις δύο αυτές δραστηριότητες αλλά καλό είναι να τα αναφέρουμε γιατί διαφέρουν οι επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες θα επιδοτηθούν από περίπτωση σε περίπτωση.

Απο το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας αυτά που αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις είναι τα εξής μέτρα :

Σχετικές σελίδες