Κατηγορίες ζώων που ενεργοποιούν πρόσθετες ή συμπληρωματικές ενισχύσεις

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου που ενεργοποιούν πρόσθετη ενίσχυση είνα οι εξής:

  • Μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών, εντός του έτους ενίσχυσης, καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή προερχόμενες από την πρώτη διασταύρωση με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του γεωργού. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται μια φορά στη ζωή του ζώου για τους γεωργούς που εκτρέφουν τουλάχιστον 2 μοσχίδες και για αριθμό 2 έως 30 επιλέξιμων μοσχίδων που πληρούν το προαναφερθέν ηλικιακό κριτήριο κατ’ έτος, συνολικά ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση.

Για να είναι επιλέξιμες οι μοσχίδες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

  1. Να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση
  2. Να είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής
  3. Να είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.
  • Θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά εκμετάλλευση

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση

Για να είναι επιλέξιμες οι θηλάζουσες αγελάδες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

  1. Να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση
  2. Να είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής
  3. Να είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.
  • Προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών και επιπλέον διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.