Κηκιδόμυγα φύλλου ελιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προσβεβλημένος φύλλο ελιάς από Κηκιδόμυγα

Το ενήλικο είναι κιτρινωπό, μήκους 2,2 - 2,5mm. Στο θηλυκό η κοιλιά είναι κοκκινωπή. Η προνύμφη είναι κίτρινη ως ανοιχτοκάστανη 0,1 - 1 x 0,25mm. Έχει 1 ή 2 γενεές το έτος, ανάλογα με το αν η εαρινή γενεά αναπτύσσεται σε φύλλα ή σε ανθοταξίες. Διαχειμάζει ως προνύμφη 2ου σταδίου στη στοά της σε φύλλο ελιάς. Μένει αδρανής ως τον Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Δραστηριοποιείται τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, νυμφώνεται στο φύλλο και ενηλικιώνεται κυρίως αρχές Μαρτίου. Ωοτοκεί σε νεαρά τρυφερά φύλλα και εκπτυσσόμενες ανθοταξίες. Οι προνύμφες ορύσσουν στοές και αναπτύσσονται μέσα στα φύλλα ή στους ταξιανθικούς άξονες, προκαλώντας κηκίδες και άλλες παραμορφώσεις. Όσες προνύμφες αναπτύσσονται σε φύλλα, φτάνουν στο τέλος του 2ου σταδίου τους στο τέλος του θέρους και μπαίνουν σε διάπαυση, ενώ όσες αναπτύσσονται σε ταξιανθικούς άξονες δεν διαπαύουν, μεγαλώνουν πιο γρήγορα, συμπληρώνουν το προνυμφικό στάδιο, νυμφώνονται και ενηλικιώνονται τον Μάϊο. Τα ενήλικα αυτά ωοτοκούν σε τρυφερά νέα φύλλα και στο τέλος του 2ου σταδίου τους διαπαύουν. Συνεπώς, σε περιοχές, έτη, ελαιώνες και ίσως ποικιλίες ελιάς όπου αυγά αποθέτονται και σε ανθοταξίες, πρέπει να συμπληρώνονται 2 γενεές, μια ανθορυκτική τον Μάρτιο - Μάϊο και μία φυλλορυκτική το θέρος. Όταν τα αυγά αποτεθούν μόνο σε φύλλα, συμπληρώνεται μόνο μία γενεά. Μέρος του πληθυσμού είναι δυνατόν να είναι ημικυκλικό λόγω παρατεταμένης διάπαυσης.

Οι βλάβες από το έντομο αυτό στα φύλλα δεν είναι σοβαρές ώστε να δικαιολογούν καταπολέμησή του. Το θηλυκό μπορεί να ωοτοκήσει και σε ποδίσκους νεαρών καρπών. Αυτό προκαλεί υπερπλαστική πάχυνση των ποδίσκων και πτώση των μικρών καρπών. Η καρπόπτωση όμως αυτή, που συμβαίνει τον Ιούνιο, θεωρείται χρήσιμο αραίωμα όταν η καρποφορία είναι άφθονη.