Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής-κτηνοτροφία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σήμανση ζώων

Όλα τα ζώα πρέπει να έχουν σήµανση σύµφωνα με την κείµενη νοµοθεσία.

Διαχείριση των βοσκοτόπων

Υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

Διαχείριση αποβλήτων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης