Λίπανση γαρυφαλλιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι λιπαντικές [1] ανάγκες εξαρτώνται από τον τύπο του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες, το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, καθώς και την ποιότητα του αρδευτικού νερού. Σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανθοκαλλιεργητές σε πολλά μέρη (της Κρήτης ιδιαίτερα) είναι η υψηλή αλατότητα του νερού άρδευσης που καθιστά οριακές, προβληματικές δηλαδή ακατάλληλες ορισμένες ανθοκομικές καλλιέργειες. Πρακτικά για τον περιορισμό αυτού του προβλήματος συνιστώνται τα εξής μέτρα:

 • Απόπλυση των αλάτων 2-3 φορές το χρόνο με καλής ποιότητας νερό.
 • Συλλογή του βρόχινου νερού απορροής της οροφής των θερμοκηπίων σε δεξαμενές και άρδευση με αυτό στα θερμοκήπια.
 • Βελτίωση των συνθηκών στραγγίσεως και αερισμού του εδάφους με την προσθήκη άμμου, οργανικής ουσίας κ.λπ. Καθώς και την καλλιέργεια σε υπερυψωμένα σαμάρια μια εύκολη τεχνική που εφαρμόζεται πολύ.
 • Εφαρμογή χαμηλών δόσεων επιφανειακών λιπάνσεων μέσω του συστήματος άρδευσης και όσο γίνεται πιο συχνά (το ιδανικό είναι να γίνεται σε κάθε άρδευση και λίπανση με πολύ μικρή ποσότητα λιπασμάτων).
 • Δεν θα πρέπει ποτέ το έδαφος να αφήνεται να ξεραίνεται αλλά ούτε να δίνεται νερό σε πολύ μικρές δόσεις. Πρέπει δηλαδή οι αρδεύσεις εφόσον το χώμα στραγγίζει, να είναι συχνές και με αρκετή ποσότητα νερού ώστε να αποπλύνονται τα άλατα στη ζώνη των 20cm που βρίσκεται το ενεργό ριζόστρωμα των γαρυφάλλων.

Ύστερα από αυτά τα γενικά στοιχεία μπορούμε να δώσουμε μια ενδεικτική ισορροπημένη λίπανση για ένα μέσης σύστασης έδαφος σύμφωνα με την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και τα πειράματα του τοπικού ινστιτούτου Ανθοκομίας.

Βασική λίπανση/στρέμμα:

 • 150-200 Kg υπερφοσφωρικό οξύ (0-20-0)
 • 50 κιλά θεϊκό κάλιο (0-0-48)
 • 50-100 κιλά θεϊκό μαγνήσιο (10% Μg)
 • 2-3 κιλά βόρακα (36% Β2 Ο3)

Επίσης 10 τουλάχιστον κυβικά μέτρα οργανικής ουσίας (τύρφη, κοπριά, ζυμωμένα στέμφυλα, ελαιόφυλα, φύκια κτλ.).

Όσον αφορά τις συμπληρωματικές επιφανειακές λιπάνσεις, σε κάθε άρδευση κάνουμε και λίπανση που να περιέχει τα εξής λιπαντικά στοιχεία.

Καλοκαίρι (Απρίλιος - Νοέμβριος):


Χειμώνας (Δεκέμβριος - Μάρτιος):

 • Άζωτο = 170ppm
 • Φώσφορος = 60ppm
 • Κάλιο = 220ppm
 • Μαγνήσιο = 20ppm
 • Βόριο = 5ppm


Βιβλιογραφία

 1. "Αναπαραγωγή παραδοσιακών αρωματικών ποικιλιών γαρυφαλλιάς με αγενή πολλαπλασιασμό στην υδρονέφωση, πτυχιακή μελέτη του φοιτητή Μοτάκη Γεώργιου, τμήμα Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας, Ηράκλειο 2007.