Μέθοδοι άρδευσης βαμβακιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η μέθοδος άρδευσης επιλέγεται από κάθε βαµβακοκαλλιεργητή ανάλογα με τα αρδευτικά μέτρα που υπάρχουν στην περιοχή, το διαθέσιµο αρδευτικό νερό, τον τύπο του εδάφους, το ανάγλυφο και το σχήµα του χωραφιού, την οργάνωσή του (οικονοµική, κοινωνική), πολλές φορές όµως και από την παράδοση της περιοχής.

Οι κυριότεροι τρόποι ποτίσµατος είναι:

 • Με αυλάκια

Το πότισµα με αυλάκια εφαρµόζεται σε ισοπεδωµένα χωράφια. Σ’ αυτήν την περίπτωση σηµασία έχει το μήκος και η κλίση των αυλακιών, καθώς και η σύσταση του εδάφους. Το μεγάλο πλεονέκτηµα της μεθόδου αυτής είναι το χαµηλό κόστος επένδυσης που απαιτεί και η εύκολη εφαρµογή του, ενώ μπορεί να δώσει και άριστα αποτελέσµατα στα χέρια έµπειρων βαµβακοκαλλιεργητών. Βέβαια προϋποθέτει τη σηµαντική επάρκεια νερού.

 • Με τεχνητή βροχή

Το πότισµα με τεχνητή βροχή ενδείκνυται σε χωράφια επικλινή και πορώδη. Επιτρέπει οικονοµία και οµοιόµορφη κατανοµή του νερού, αξιοποιεί μικρές παροχές αρδευτικού νερού και θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για ελαφρά ποτίσµατα (φυτρώµατος, συντήρησης). Παρόλα αυτά μειονεκτεί γιατί κοστίζει σχετικά ακριβά, παρουσιάζει απώλειες νερού με εξάτµιση, επηρεάζεται από τον άνεµο και απαιτεί αρκετές τεχνικές γνώσεις και πείρα από τον χειριστή.

 • Με σταγόνα (στάγδην άρδευση)

Το πότισµα με σταγόνα (στάγδην άρδευση) διαδίδεται πολύ τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των πολλών πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει. Τα κυριότερα είναι :

 • Αποδοτική χρήση του νερού. ∆εν υπάρχουνε απώλειες λόγω εξάτµισης ή κίνησης νερού κάτω από την ρίζα. Τελικά, επιτυγχάνεται οικονοµία στο νερό και στην ενέργεια.
 • Είναι δυνατή η άρδευση καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας, αφού δεν επηρεάζεται από τον άνεµο.
 • Ενδείκνυται για όλους τους τύπους εδαφών, αφού είναι δυνατή η αξιοποίηση φτωχών εδαφών, καθώς και χωραφιών που η τοπογραφία τους θα περιόριζε τη χρήση άλλων μεθόδων άρδευσης.
 • Γίνεται αποτελεσµατική εφαρµογή λιπασµάτων μέσω του συστήµατος με σταγόνες (υδρολίπανση)
 • Επιτυγχάνεται έλεγχος και μείωση των ζιζανίων μέσω του συστήµατος (τα ζιζάνια περιορίζονται στην έκταση που διαβρέχεται)
 • ∆ίνεται η δυνατότητα ελέγχου της καλλιέργειας και ανάπτυξης των φυτών σύµφωνα με τις καλλιεργητικές συνθήκες και στόχους.
 • Είναι δυνατή η ολοκληρωµένη εφαρµογή φυτοφαρµάκων, τα οποία δεν ξεπλένονται από το αρδευτικό νερό (όπως στην τεχνητή βροχή). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα οδήγησης των ψεκαστικών μηχανηµάτων στα στεγνά τµήµατα του αγρού, χωρίς να διακόπτεται η άρδευση.
 • Ο αγρός ποτίζεται οµοιόµορφα ακόµα και στα όριά του .
 • Μειώνονται οι ασθένειες που ευνοούνται από την υγρασία στα φύλλα (π.χ. αλτερνάρια)
 • Επιτυγχάνεται πρωιµότητα και αύξηση της παραγωγης.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Η βαμβακοκαλλιέργεια στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, προβλήματα και προοπτικές",Πτυχιακή εργασία των Λάλλα Νίκης - Μπάρδα Χρήστου, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Θεσσαλονίκη 2011