Μέθοδοι προβλάστησης πατάτας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Όταν χρειάζονται λίγα, καλά ανεπτυγµένα φύτρα (για πρώιµη παραγωγή πατάτας νωπής κατανάλωσης):

Από τους 2-5oC, όπου διατηρείται ο πατατόσπορος, µεταφέρεται σε χώρους µε θερµοκρασία 6-8oC, όπου γίνεται η εκβλάστηση των οφθαλµών, αρχικά χωρίς φως. Όταν το µήκος των φύτρων φτάσει το 0,5cm περίπου, η προβλάστηση συνεχίζεται στην ίδια θερµοκρασία αλλά µε φως (ηµέρας ή τεχνητό), ώστε να πρασινίσουν και να σκληραγωγηθούν τα φύτρα. Η προβλάστηση ολοκληρώνεται όταν τα φύτρα γίνουν 1,5-2,5cm και ακολουθεί η φύτευση. Κατά την προβλάστηση οι κόνδυλοι πρέπει να φωτίζονται επαρκώς για τους εξής λόγους:

  • Για σκληραγώγηση των φύτρων που πρασινίζουν, ισχυροποιούνται και δε σπάζουν κατά τη φύτευση.
  • Για αποφυγή της µεγάλης επιµήκυνσης των φύτρων που συµβαίνει στο σκοτάδι. Γι’ αυτό η προβλάστηση γίνεται κατά προτίµηση σε µονόστρωµα τελάρα, ώστε όλοι οι κόνδυλοι να δέχονται αρκετό φως. Ο φυσικός φωτισµός εξασφαλίζεται µε τη χρησιµοποίηση για προβλάστηση ειδικών αποθηκών που έχουν παράθυρα ή θερµοκηπίων. Η προβλάστηση επίσης, µπορεί να γίνει και στο ύπαιθρο µε κάλυψη τελάρων µε πολυαιθυλένιο, εφόσον βέβαια το επιτρέπουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Σε αποθήκες χωρίς παράθυρα ο φωτισµός κατά την προβλάστηση εξασφαλίζεται µε λάµπες φθορισµού (µία λάµπα 40 Watt για κάθε 4-5m2 χώρου).
  • Όταν χρειάζεται µερική προβλάστηση (µικρά λευκά φύτρα) για βιοµηχανική πατάτα ή όψιµης νωπής κατανάλωσης:

Για να προληφθεί η εκβλάστηση µεγάλου αριθµού οφθαλµών, µε σκοπό να ευνοηθεί η παραγωγή λίγων και µεγάλων κονδύλων, εφαρµόζεται προβλάστηση του πατατόσπορου χωρίς να υποβληθεί αυτός σε υψηλές θερµοκρασίες, ως εξής: Ο πατατόσπορος από το χώρο αποθήκευσης (2-5oC) µεταφέρεται στους 7-8oC, 34 εβδοµάδες πριν από τη φύτευση. Στην περίοδο αυτή εκβλαστάνουν αρκετοί οφθαλµοί και δίνουν µικρά λευκά φύτρα, διότι η εκβλάστηση γίνεται στο σκοτάδι. Κατά τη φύτευση, µόνο λίγα φύτρα σπάζουν, γιατί το µήκος τους δεν ξεπερνάει το 1cm. Αν πρόκειται να καθυστερήσει η φύτευση λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, οι προβλαστηµένοι κόνδυλοι τοποθετούνται ξανά σε χαµηλότερη θερµοκρασία (5-6oC) για επιβράδυνση της αύξησης των βλαστών. Επίσης, αν καθυστερήσει η φύτευση και µεγαλώσουν πολύ τα φύτρα, είναι δυνατόν αυτά να κοπούν για να εκβλαστήσουν άλλοι οφθαλµοί, πράγµα που γίνεται σε 1-2 εβδοµάδες, και έτσι µπορεί να γίνει η φύτευση µε κονδύλους που έχουν µικρά φύτρα που δε σπάζουν εύκολα.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Η πατατοκαλλιέργεια στη Νάξο, πτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας Λιοφάγου Δέσποινας, Ηράκλειο 2005.