Μέτρο 1.3 "Επενδύσεις επι αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το μέτρο 1.3 "Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση & εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου με τη στήριξη επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων και των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη προσαρμογής του στις απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων και της ανταγωνιστικότητάς του.

Στο μέτρο 1.3 υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

  • Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.
  • Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  • Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.
  • Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
  • Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
  • Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.
  • Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.
  • Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.
  • Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών

Σχετικές σελίδες