Μέτρο 1.5 "Κοινωνικοοικονομικές αποζημιώσεις για τη διαχείριση του στόλου"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στόχος του μέτρου 1.5 είναι η εφαρμογή ενός ευρέως φάσματος δράσεων τα οποία θα εξισορροπήσουν τις αρνητικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι αλιείς λόγω των εξελίξεων στον κλάδο και των μέτρων που προβλέπονται από την αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική.