Μέτρο 113 "Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση ορισμένων διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας, ιδίως αυτού της αντιστροφής της ηλικιακής σύνθεσης, μέσω της εγκατάστασης νέων γεωργών και αυτού της μεγέθυνσης των εκμεταλλεύσεων, ενώ παράλληλα έχει σημαντική κοινωνική διάσταση, ιδίως για τους κατόχους μικρών εκμεταλλεύσεων στους οποίους εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδημα και δυνατότητες στροφής προς άλλους τομείς της οικονομίας.

Σχετικές σελίδες