Μέτρο 3.4 "Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στόχος του μέτρου 3.4 είναι η αύξηση της ποιότητας και της αξίας των προϊόντων καθώς και η επέκταση των αγορών προίόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συγκεκριμένα το μέτρο περιλαμβάνει:

  • τη διεξαγωγή εθνικών και διακρατικών εκστρατειών προώθησης
  • την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • την πιστοπιοίηση της ποιότητας και των προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
  • την διεξαγωγή ερευνών αγοράς και τις εκστρατείες για την βελτίωση της εικόνας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • την προώθηση προϊόντων που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 510/2006.