Μέτρο 3.5 "Πιλοτικά Σχέδια"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στόχος του μέτρου 3.5 είναι η διάδοση νέων τεχνικών γνώσεων με δράσεις όπως:

  • Η δοκιμή υπό σχεδόν πραγματικές συνθήκες του κλάδου παραγωγής της τεχνικής ή οικονομικής βιωσιμότητας μιας καινοτόμου τεχνολογίας,
  • Η δοκιμή εναλλακτικών τύπων τεχνικών διαχείρισης της αλιείας,
  • Η προώθηση καινοτομίας και έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας