Μέτρο 3.6 "Τροποποίηση αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με το μέτρο 3.6 δίδεται στήριξη προκειμένου να μετατραπούν αλιευτικά σκάφη και να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς στον αλιευτικό κλάδο ή για άλλες δραστηριότητες πλην της αλιείας (για τη διαφύλαξη ιστορικής κληρονομιάς ή ελεγκτικές δραστηριότητες κ.λπ.).

Η στήριξη μπορεί να χορηγείται για την μετατροπή του αλιευτικού σκάφους μετά την αλλαγή της χρήσης του, μόνον αν το εν λόγω σκάφος έχει διαγραφεί οριστικά από το μητρώο του αλιευτικού στόλου και εάν η συναφής άδεια αλιείας έχει ακυρωθεί οριστικά.