Μέτρο 4.1 "Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο στρατηγικός στόχος του μέτρου 4.1 είναι η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών που θα στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου πολύ απασχόλησης και διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους σε αυτές.