Μειονεκτήματα εφαρμογής ηλιακών συστημάτων στα θερμοκήπια

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα ηλιακά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών ενός θερμοκηπίου. Από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι λίγα τα προβλήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής:

  • Τα ηλιακά συστήματα και ιδιαίτερα οι μεταλλικοί, καλυμμένοι με γυαλί συλλέκτες, παρουσιάζουν μεγάλο επενδυτικό κόστος. Για να μειωθεί το αρχικό αυτό κόστος χρησιμοποιούνται φθηνοί πλαστικοί συλλέκτες. Ωστόσο, οι πλαστικοί συλλέκτες φθείρονται ευκολότερα και έτσι αυξάνεται το κόστος συντήρησης του συστήματος.
  • Παρουσιάζουν επιπλέον κόστος λόγω του χρησιμοποιούμενου εδάφους για το σύστημα. Για να αντιμετωπισθεί αυτό, οι συλλέκτες τοποθετούνται μέσα στο θερμοκήπιο ή αναρτώνται από την οροφή. Ωστόσο, η λύση αυτή οδηγεί σε μείωση των επιπέδων φωτισμού μέσα στο θερμοκήπιο. Μια πιθανή λύση θα ήταν η χρήση διαφανών στην ηλιακή ακτινοβολία συλλεκτών.
  • Εμφανίζονται συχνά τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη σύνδεση των ηλιακών συστημάτων με άλλα βοηθητικά συστήματα. Η χρήση ενός μη κατάλληλου συμβατικού συστήματος θέρμανσης μπορεί να μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του ηλιακού συστήματος. Για την παράκαμψη αυτού του προβλήματος, το ηλιακό σύστημα μπορεί να συνδεθεί με μια θερμική αντλία με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως η ψυχρή πηγή της αντλίας. Έτσι, η αποτελεσματικότητα της αντλίας αυξάνει, ενώ όταν το ηλιακό σύστημα αποδίδει ικανοποιητική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών του θερμοκηπίου, η ηλιακή ενέργεια προσφέρεται απευθείας στον θερμαινόμενο χώρο.
  • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή του υλικού αποθήκευσης, του όγκου του και της αποθηκευτικής του ικανότητας.
  • Τέλος, ο έλεγχος των συλλεκτικών και αποθηκευτικών υποσυστημάτων, καθώς επίσης και των βοηθητικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του όλου ηλιακού συστήματος.

Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα ηλιακά θερμοκήπια, επιτυγχάνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Βελτίωση της καλλιεργητικής τεχνικής (μέχρι και 10 %)
  2. Χρήση μονωτικών υλικών με χαμηλό κόστος π.χ. φύλλα με φυσαλίδες αέρα (μέχρι και 15 %)
  3. Εγκατάσταση ψευδοροφής (μέχρι και 30 – 40 %)
  4. Εγκατάσταση και χρήση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού (μέχρι και 60 %)

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", Διδακτικές σημειώσεις του Χριστοφή Ι. Κορωναίου, Επισκέπτης Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Περιβάλλον και ανάπτυξη", Αθήνα 2012