Ολοκληρωμένη διαχείριση βάμβακος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εκτός από τα καθεστώτα ενίσχυσης (ενιαίας ενίσχυσης και ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι) και το μέτρο πρόσθετης ενίσχυσης σε συγκεκριμένους τύπους γεωργίας, το Ολοκληρωμένο Σύστημα εφαρμόζεται και για τη διαχείριση και τον έλεγχο του ειδικού μέτρου στήριξης, που αποτελεί εθνικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της χώρας μας στον τομέα του βαμβακιού (σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ του Κανονισμού (ΕΚ) 637/2008 του Συμβουλίου, και του Κανονισμού (ΕΚ) 1145/2008 (Τμήμα 3) της Επιτροπής).

Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των γεωργών που συμμετέχουν σε καθεστώτα ποιότητας για το βαμβάκι και ειδικότερα στο αναγνωρισμένο καθεστώς ποιότητας AGRO 2 το οποίο αφορά στην Ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι παραγωγοί, οι οποίοι συμμετέχουν το 2012 σε σύστημα παραγωγής βαμβακιού μέσω της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2).

Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την στρεμματική ενίσχυση υποχρεούνται:

  1. Να τηρούν τους όρους που προκύπτουν από την ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα Ποιότητας AGRO 2 για το βαμβάκι.
  2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές συνθήκες, (σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ. 262385/21.4.10 του Καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και τις σχετικές εθνικές διατάξεις).
  3. Να τηρούν στο αρχείο τους τα παραστατικά που αποδεικνύουν την εφαρμογή του προτύπου AGRO 2 για το βαμβάκι.
  4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.