Ορθόπτερα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα ορθόπτερα είναι μεσαίου μεγέθους έως μεγάλα έντομα. Φέρουν πρόσθιες πτέρυγες ισχυρότερες από τις οπίσθιες. Μερικά είναι άπτερα. Συνήθως έχουν πηδητικούς οπίσθιους πόδες και μακρό ωοθέτη στο θήλυ. Είναι μασητικά, και ανήκουν στην κατηγορία των παουρομετάβολων. Πολλά από αυτά διαθέτουν όργανα παραγωγής χαρακτηριστικών ήχων.

Είναι μεγάλης οικονομικής σημασίας. Πρόκειται για φυτοφάγα, πρακτικά σε όλα τα φυτικά είδη, με κάποια προτίμηση στα αγρωστώδη. Ιδιαίτερα ζημιογόνες είναι οι ακρίδες. Σ’ αυτές διακρίνονται οι μονήρεις μορφές που έχουν μικρή σημασία και οι μεταναστευτικές, που σχηματίζουν μεγάλα σμήνη, και μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρες φυτείες ή και περιοχές. Κυριότερα ζημιογόνα :

  • Υπόταξη Ensifera
  1. Οικογένεια Tettigoniidae (πράσινες ακρίδες). Tettingonia viridissima, μικρής σημασίας στη Β. Ελλάδα.
  2. Οικογένεια Gryllotalpidae (πρασάγγουρες). Gryllotalpa gryllotalpa, σημαντικό ζημιογόνο υπόγειου μέρους φυτών.
  3. Οικογένεια Gryllidae (γρύλλος, τριζόνια). Acheta domestica, ο οικιακός γρύλλος, Gryllus campestris, το τριζόνι, μικρής οικονομικής σημασίας.
  • Υπόταξη Coelifera
  1. Οικογένεια Acrididae (Locustidae) (ακρίδες, μονήρεις ή μεταναστευτικές). Dociostaurus maroccanus, Μαροκινή ακρίδα, μονήρης ή μεταναστευτική.
  2. Οικογένεια Catantopidae. Calliptamus italicus, Ιταλική ακρίδα, μονήρης ή μεταναστευτική. Orthacanthacris aegyptia, αιγυπτιακή ακρίδα, μονήρης, με μικρή οικονομική σημασία.

Σχετικές σελίδες