Παραγωγή καρπών εσπεριδοειδών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η παραγωγή καρπών συνδέεται με την ανθοφορία, την καρπόδεση και την ανάπτυξη των καρπών.

Ανθοφορία

Στα ενήλικα εσπεριδοειδή η απουσία παρεμποδιστών ουσιών ανθοφορίας ευνοούν το σχματισμό καρποφόρων οφθαλμών. Η ανθοφορία παρατηρείται μετά από μία περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών, ή ξηρασίας, ή μετά από μέτριες θερμοκρασίες και σύντομες φωτοπεριόδους. Οι ψηλές θερμοκρασίες και η παρουσία καρπών στα δέντρα δεν ευνοούν το σχηματισμό ανθέων. Τα CCC, SADH και benzothiazole oxyacetate ευνοούν την ανθοφορία της λεμονιάς, όχι όμως και της πορτοκαλιάς. Το bromouracil και fudR φαίνεται να επιδρούν ευνοϊκά, σε ορισμένες συνθήκες, στην ανθοφορία της πορτοκαλιάς.

Το δε γιββερελλικό οξύ, όταν παρέχεται κατά την περίοδο της διαφοροποίησης των οφθαλμών, μειώνει τον αριθμό των καρποφόρων οφθαλμών και αυξάνει το φύλλωμα των ταξιανθιών. Θεωρείται ισχυρός παρεμποδιστής ανθοφορίας της πορτοκαλιάς. Στην περίπτωση αυτή και κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, δύο επεμβάσεις των 10 ppm μειώνουν σημαντικά την παραγωγή ανθοφόρων βλαστών. Έτσι η επίδραση αυτή του γιββερελλικού οξέος μπορεί να φανεί χρήσιμη στην εξάλειψη φαινομένων παρενιαυτοφορίας των δέντρων. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί, με χημικές ουσίες επίσπευση του χρόνου εισόδου των σποροφύτων σε ανθοφορία, ενώ με το γιββερελλικό οξύ επιτεύχθηκαν αποτελέσματα νεανικότητας σε ενήλικο φυτικό υλικό.
Καρπόδεση

Το γιββερελλικό οξύ (GA) σε συγκέντρωση 10 ppm αυξάνει την καρπόδεση και την παραγωγή διάφορων ποικιλιών, όπου υπάρχει πρόβλημα επικονιάσεως, όπως στο τανκλέγο Orlando και στην Κλημεντίνη. Σε τέτοιες όμως περιπτώσεις η πρακτική χρησιμοποίηση του GA, θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητά του σε συνδυασμό με το κόστος αγοράς του. Γενικά όμως αυξανόμενης της καρπόδεσης δεν αυξάνει σημαντικά και η παραγωγή, ο δε παραγόμενος καρπός είναι μικρότερος σε μέγεθος
Αραίωμα καρπών

Στα εσπεριδοειδή, κυρίως σε ορισμένες ποικιλίες, το αραίωμα των καρπών θεωρείται απαραίτητο. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι ποικιλίες μανταρινιάς, που υπερκαρποφορούν και οι ποικιλίες, που έχουν τάση για υπερκαρποφορία και παραγωγή μικρού μεγέθους καρπών (Σατσούμα), καθώς και η ποικιλία Βαλέντσια της πορτοκαλιάς, που έχει τάση παρενιαυτοφορίας.

Για το αραίωμα των καρπών των εσπεριδοειδών μπορεί να χρησιμοποιηθούν αρκετές ουσίες. Οι πιο πολλές απ' αυτές είναι ουσίες που προτρέπουν την παραγωγή αιθυλενίου. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται το MH, NAA, 2, 3, 5-T και το ethephon. Το ethephon παράγει αιθυλένιο, που προκαλεί την αραίωση των καρπών, όταν δοθεί μετά την περίοδο της ανθοφορίας.
Έλεγχος της παραγωγής

Η παρενιαυτοφορία αποτελεί πρόβλημα σε ορισμένες ποικιλίες εσπεριδοειδών. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά στην ποικιλία Βαλέντσια της πορτοκαλιάς. Η εξάλειψή του μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση του GA σε συγκέντρωση 20 ppm, γιατί μειώνει την παραγωγή των ανθέων. Συνήθως χρειάζονται περισσότερες από μία επεμβάσεις. Η μέθοδος όμως αυτή έχει σαν μειονέκτημα οι καρποί, να αποκτούν κατά την ωρίμασή τους ξεθωριασμένο χρώμα, που θεωρείται όμως αποδεκτό.

Η εξάλειψη του φαινομε΄νου της παρενιαυτοφορίας μπορεί να γίνει και με τα αραιοκαρποπτωτικά NAA ή ethephon. Το ethephon θεωρείται πολύ καλό χημικοαραιωτικό, αλλά υπάρχουν ορισμένοι απροσδιόριστοι παράγοντες, που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του. Οι κίνδυνοι όμως μπορεί να παραμεριστούν, αν γίνει ένα δοκιμαστικό τεστ σε λίγα δέντρα με διάφορες συγκεντρώσεις, δύο περίπου εβδομάδες πριν επακολουθήσει το αραίωμα του υπόλοιπου οπωρώνα. Αλλά το ethephon μπορεί να επιφέρει και σχετική μείωση στη μέση παραγωγή.