Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πιο κάτω παρατίθενται τα τεχνικά δελτία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανά περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου και περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις ανά καλλιέργεια και ημερομηνία δημοσίευσης:


Τίτλος Ημ/νία έκδοσης Καλλιέργειες Αφορά στους νομούς
Εχθροί, ασθένειες μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς (Ορεινές περιοχές) 2 May 2018 Καλλιέργεια μηλιάς, Καλλιέργεια αχλαδιάς, Καλλιέργεια κυδωνιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Ασθένειες αχλαδιάς, μηλιάς 30 April 2018 Καλλιέργεια αχλαδιάς, Καλλιέργεια μηλιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 30 April 2018 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί εσπεριδοειδών 27 April 2018 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί πυρηνοκάρπων 24 April 2018 Καλλιέργεια πυρηνόκαρπων Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί ελιάς 23 April 2018 Καλλιέργεια ελιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αχλαδιάς, κυδωνιάς 23 April 2018 Καλλιέργεια αχλαδιάς, Καλλιέργεια κυδωνιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες πυρηνοκάρπων 10 April 2018 Καλλιέργεια πυρηνόκαρπων Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Περονόσπορος, ωίδιο αμπελιού 10 April 2018 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 19 March 2018 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί εσπεριδοειδών 19 March 2018 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Μαύρος αλευρώδης εσπεριδοειδών 19 March 2018 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες μηλιάς 19 March 2018 Καλλιέργεια μηλιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες ελιάς 8 March 2018 Καλλιέργεια ελιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες πυρηνόκαρπων 8 March 2018 Καλλιέργεια πυρηνόκαρπων Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αχλαδιάς 1 March 2018 Καλλιέργεια αχλαδιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Μονίλια, Εξώασκος πυρηνόκαρπων 27 February 2018 Καλλιέργεια πυρηνόκαρπων Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες μηλοειδών 8 February 2018 Καλλιέργεια μηλοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες πυρηνόκαρπων 31 January 2018 Καλλιέργεια πυρηνόκαρπων Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Ασθένειες ξύλου του αμπελιού 31 January 2018 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Βακτήριο, Καπνιά ελιάς 31 January 2018 Καλλιέργεια ελιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων 23 October 2017 Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί εσπεριδοειδών 14 July 2017 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί ελιάς 14 July 2017 Καλλιέργεια ελιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες μηλοειδών, καρπόκαψα καρυδιάς 10 July 2017 Καλλιέργεια μηλοειδών, Καλλιέργεια καρυδιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες εσπεριδοειδών 6 July 2017 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 6 July 2017 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αχλαδιάς, κυδωνιάς, καρπόκαψα καρυδιάς 26 June 2017 Καλλιέργεια αχλαδιάς, Καλλιέργεια κυδωνιάς, Καλλιέργεια καρυδιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Καρπόκαψα, φουζικλάδιο, ωίδιο μηλοειδών, καρπόκαψα καρυδιάς 22 June 2017 Καλλιέργεια μηλοειδών, Καλλιέργεια καρυδιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Προστασία από χαλαζόπτωση 19 June 2017 Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Περονόσπορος, ωίδιο, βοτρύτης, ευδεμίδα αμπελιού 19 June 2017 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Ανάρσια, μύγα Μεσογείου πυρηνοκάρπων 13 June 2017 Καλλιέργεια πυρηνόκαρπων Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί εσπεριδοειδών 2 June 2017 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 1 June 2017 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Ενημερωτικό δελτίο για τη Σφήκα καστανιάς 30 May 2017 Καλλιέργεια καστανιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί ελιάς 29 May 2017 Καλλιέργεια ελιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 29 May 2017 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Προστασία από το χαλάζι 26 May 2017 Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες πυρηνοκάρπων 22 May 2017 Καλλιέργεια πυρηνόκαρπων Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί ελιάς 22 May 2017 Καλλιέργεια ελιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Μονίλια, Ραγολετίδα κερασιάς 22 May 2017 Καλλιέργεια κερασιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Ασθένειες μηλοειδών, καρυδιάς 19 May 2017 Καλλιέργεια μηλοειδών, Καλλιέργεια καρυδιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 19 May 2017 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί εσπεριδοειδών 19 May 2017 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί εσπεριδοειδών 15 May 2017 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες μηλοειδών 10 May 2017 Καλλιέργεια μηλοειδών Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 5 May 2017 Καλλιέργεια αμπελιού Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί ελιάς 4 May 2017 Καλλιέργεια ελιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί, ασθένειες αχλαδιάς, κυδωνιάς 4 May 2017 Καλλιέργεια αχλαδιάς, Καλλιέργεια κυδωνιάς Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
Εχθροί πυρηνόκαρπων 4 May 2017 Καλλιέργεια πυρηνόκαρπων Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Αρκαδίας, Νομός Λακωνίας
... περισσότερα αποτελέσματα


Σύνδεσμοι