Ποικιλία Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς Robe de sargeaut

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο καρπός της συνήθως έχει μέγεθος μεγαλύτερο από της Agen french και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος έως μελανός με έντονο λευκό επάνθισμα. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη, πιο χυμώδης από της Agen french, με γεύση συνήθως αισθητά στυφή. Ο πυρήνας είναι λίγο μεγαλύτερος, πιο χονδρός και πιο τραχύς από εκείνο της Agen french. Ωριμάζει λίγες μέρες νωρίτερα απ’ την Agen french. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με ορθόκλαδη βλάστηση, παραγωγική και με τάση να δίνει ικανοποιητικές σοδειές κάθε χρόνο. Για την παραγωγή καρπών μεγαλύτερου μεγέθους και καλύτερης ποιότητας χρειάζεται αραίωμα καρπών. Η περιεκτικότητα των καρπών σε διαλυτά στερά φτάνει το 24% ή περισσότερο κατά τη συγκομιδή, όταν η παραγωγή του δέντρου είναι μέτρια. Ο καρπός σπάνια σχίζεται πλευρικά, αλλά παρουσιάζει την τάση να πέφτει αμέσως μετά την πλήρη ωρίμανσή του. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος κυμαίνεται από 3.4:1 μέχρι 3.75:1. Η αποξήρανση διαρκεί αρκετές ώρες περισσότερο από την Agen french. Οι καρποί κατά την αποξήρανση τείνουν να σκάσουν και να γίνουν επίπεδοι, αν η θερμοκρασία αποξήρανσης υπερβεί τους 71.1oC.