Ποικιλίες Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Agen french

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ωοειδές, με μικρό λαιμό σε μερικούς καρπούς. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος έως βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι χρυσοκίτρινη, μερικές φορές με ελαφρά πράσινη απόχρωση, μαλακή και χωρίς πόρους, με γεύση γλυκειά. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος είναι περίπου 3:1. Ο πυρήνας είναι μικρός, λείος και επίπεδος με σχήμα επίμηκες-ωοειδές. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και μέτρια τάση παρενιαυτοφορίας. Θεωρείται η πιο κατάλληλη ποικιλία για την παραγωγή ξηρών δαμάσκηνων και χυμοποίηση.Friedman

Ο καρπός της μοιάζει σε εμφάνιση με την Agen french, αλλά έχει μεγαλύτερη τάση να παράγει καρπούς με ευκρινή λαιμό. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, παραγωγική, με καρπούς καλής ποιότητας. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση.French 626

Ο καρπός της έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της Agen french, αλλά διαφέρει απ’αυτή στα εξής: Η σάρκα μαλακώνει νωρίτερα και παρουσιάζει τάση καρπόπτωσης, προτού επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση των διαλυτών στερεών. Πρέπει να συγκομίζεται νωρίς, προτού επισυμβεί μεγάλη καρπόπτωση. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος συνήθως είναι καλύτερη από εκείνη της Agen french.French 698

Ο καρπός της έχει χαρακτηριστικά παρόμοια μ’ εκείνα της Agen french, αλλά διαφέρει απ’ αυτή στα εξής: Ανθίζει 1 έως 2 μέρες αργότερα της Agen french και συγκομίζεται επίσης λίγες μέρες αργότερα απ’ αυτή. Το μέγεθος των καρπών της, στα ενήλικα δέντρα, είναι ελαφρά μεγαλύτερο από εκείνο της Agen french. Η ποιότητα των αποξηραμένων δαμάσκηνων είναι καλή. Θεωρείται κατάλληλη για αποξήρανση.French 707

Ο καρπός της έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της Agen french, αλλά διαφέρει απ’ αυτή στα εξής: Παράγει καρπούς μεγαλύτερους σε μέγεθος απ’ όλους τους επιλεγέντες κλώνους. Η ποιότητα του φλοιού συχνά δεν είναι τόσο καλή όσο εκείνη της Agen french. Η περιεκτικότητα των διαλυτών στερεών είναι ελαφρά μικρότερη από της Agen french και η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος ελαφρά μεγαλύτερη. Θεωρείται κατάλληλη για αποξήρανση.Victor large

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Τα χαρακτηριστικά του καρπού πλησιάζουν πάρα πολύ προς εκείνα της Agen french. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη, παραγωγική και με καρπούς καλής ποιότητας. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για παραγωγή ξηρών δαμάσκηνων.Imperial

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλιψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος έως βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συχνά με πράσινη απόχρωση. Γίνεται πιο σκοτεινή και σχηματίζει αεροθύλακες όταν ψηλές θερμοκρασίες επισυμβούν λίγο πριν τη συγκομιδή των καρπών. Η σχέση νωπου προς ξηρό βάρος είναι 3.75:1. Ο πυρήνας είναι λίγο μεγαλύτερος από εκείνον της Agen french. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο κατά τη νεαρή ηλικία είναι ζωηρή, με βλάστηση λιγότερο ορθόκλαδη από την Agen french, παραγωγική, με ισχυρή τάση παρενιαυτοφορίας. Χρειάζεται αραίωμα καρπών για την παραγωγή μεγάλων και καλής ποιότητας καρπών. Οι καρποί της χρειάζονται 50% περισσότερο χρόνο για αποξήρανση από την Agen french και έχουν την τάση να σκάζουν και να γίνονται επίπεδοι στους ταρσούς αποξήρανσης. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση.Sugar

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος έως βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κεχριμπαρί, ελαφρά ινώδης, με γεύση γλυκιά. Παρουσιάζει την τάση οι καρποί της να σχίζονται και να πέφτουν, όταν πλησιάζει η συγκομιδή. Ο πυρήνας είναι μεγάλος, με τραχεία επιφάνεια και με πτερύγιο, που προεξέχει κατά μήκος της κοιλιακής ραφής. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος είναι ψηλή, 4:1. Ωριμάζει κατά τις αρχές Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη, παραγωγική και με ισχυρή τάση παρενιαυτοφορίας, αν δε γίνεται συστηματικά αραίωμα καρπών. Με το αραίωμα επιτυγχάνεται και μεγαλύτερο μέγεθος καρπών. Οι καρποί σκάζουν και γίνονται επίπεδοι, αν η θερμοκρασία αποξήρανσης υπερβεί τους 71,1oC και χρειάζεται μεγάλη περίοδο αποξήρανσης.Robe de sargeaut

Ο καρπός της συνήθως έχει μέγεθος μεγαλύτερο από της Agen french και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος έως μελανός με έντονο λευκό επάνθισμα. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη, πιο χυμώδης από της Agen french, με γεύση συνήθως αισθητά στυφή. Ο πυρήνας είναι λίγο μεγαλύτερος, πιο χονδρός και πιο τραχύς από εκείνο της Agen french. Ωριμάζει λίγες μέρες νωρίτερα απ’ την Agen french. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με ορθόκλαδη βλάστηση, παραγωγική και με τάση να δίνει ικανοποιητικές σοδειές κάθε χρόνο. Για την παραγωγή καρπών μεγαλύτερου μεγέθους και καλύτερης ποιότητας χρειάζεται αραίωμα καρπών. Η περιεκτικότητα των καρπών σε διαλυτά στερά φτάνει το 24% ή περισσότερο κατά τη συγκομιδή, όταν η παραγωγή του δέντρου είναι μέτρια. Ο καρπός σπάνια σχίζεται πλευρικά, αλλά παρουσιάζει την τάση να πέφτει αμέσως μετά την πλήρη ωρίμανσή του. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος κυμαίνεται από 3.4:1 μέχρι 3.75:1. Η αποξήρανση διαρκεί αρκετές ώρες περισσότερο από την Agen french. Οι καρποί κατά την αποξήρανση τείνουν να σκάσουν και να γίνουν επίπεδοι, αν η θερμοκρασία αποξήρανσης υπερβεί τους 71.1oC.Moyer

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος, όταν τα δέντρα καρποφορούν κανονικά και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος με έντονο λευκό επάνθισμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, με ελαφρά πορτοκαλί απόχρωση και γεύση γλυκιά. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος είναι 4:1. Η περιεκτικότητα των διαλυτών στερεών είναι μικρότερη από εκείνη της Agen french. Ο πυρήνας είναι μεγάλος, με τραχεία επιφάνεια και ημισυμπύρηνος. Ωριμάζει περίπου 10 μέρες μετά απ’ την Agen french. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη, πολύ παραγωγική και με ισχυρή τάση παρενιαυτοφορίας. Ανθίζει 1-2 μέρες μετά απ’ την Agen french. Ο καρπός είναι δύσκολος στους χειρισμούς κατά την αποξήρανση, όπου σκάζει και γίνεται επίπεδος, εκτός αν αποξηρανθεί προσεκτικά. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση.Italian

Ο καρπός της έχει μεγαλύτερο μέγεθος από εκείνο της Agen french και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος έως βαθυκόκκινος, με έντονο ανοικτογάλαζο-λευκό επάνθισμα. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη, σχεδόν εκπύρηνη, με γεύση υπόξινη. Ο πυρήνας είναι μικρός, με τραχεία επιφάνεια και με πτερύγιο κατά μήκος της κοιλιακής ραφής. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι λιγότερο ζωηρή και πιο πλαγιόκλαδη από την Agen french, παραγωγική, με καρπούς καλής ποιότητας. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη γι’ αποξήρανση και νωπή κατανάλωση. Οι καρποί της σε πολύ ζεστές περιοχές είναι κατώτερης ποιότητας. Κατάγεται απ’ την Ιταλία.Stanley

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κηρώδης και σε χρώμα γαλάζιος. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική, εκπύρηνη, με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με ψηλή και σταθερή παραγωγή. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση, κονσερβοποίηση και νωπή κατανάλωση.President

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι πράσινος με μπλε απόχρωση σε όλη την επιφάνειά του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, εκπύρηνη και γλυκιά. Ωριμάζει κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και σταθερά πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση, αλλά και για αποξήρανση. Κατάγεται από την Αγγλία.French improved

Ο καρπός της έχει μικρό έως μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές-επίμηκες. Ο φλοιός είναι κηρώδης και βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κιτρινοπράσινη, συνεκτική, ημισυμπύρηνη, με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, παραγωγική και με τάση να μπαίνει κάπως αργά σε πλήρη καρποφορία. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση και παραγωγή αποξηραμένων καρπών εκλεκτής ποιότητας.Bluefre

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι γαλάζιος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, εκπύρηνη, με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πέμπτο πενθήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι μέτριας ζωηρότητας και σταθερά πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση, αλλά και για αποξήρανση.Ruth gerstetter

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα επίμηκες-ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι γαλάζιος. Η σάρκα είναι κιτρινοπράσινη και εκπύρηνη. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας και παραγωγική, αλλά όχι πάντοτε σταθερά παραγωγική. Είναι επιδεκτική στην καρπόπτωση πριν από τη συγκομιδή. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Κατάγεται από τη Γερμανία.Timpuri de julie

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές, ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με βλάστηση ορθόκλαδη και πολύ παραγωγική. Οι καρποί της είναι επιδεκτικοί στη μεταφορά. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και αποξήρανση. Κατάγεται από τη Ρουμανία.Zucchella

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος έως βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημισυνεκτική έως συνεκτική, εκπύρηνη, χυμώδης και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας για νωπή κατανάλωση και καλή για αποξήρανση.Yakima

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελαφρά ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη και εκπύρηνη. Ωριμάζει κατά τα μέσα Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Πρόκειται για νέα ποικιλία με ικανοποιητική προσαρμοστικότητα.Αζανιά

Δαμάσκηνο Σκοπέλου

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ωοειδές έως ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος μπλε. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και πολύ γλυκιά. Ωριμάζει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση και παραγωγή ξηρών δαμασκήνων εκλεκτής ποιότητας. Πρόκειται για κλώνο αυτόστειρο που καλλιεγείται κυρίως στη νήσο Σκόπελο.


Αγιορείτικο

Ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ωοειδές έως ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με ρόδινη έως κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, με γεύση ξινή. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση και παραγωγή ξηρών δαμασκήνων μέτριας ποιότητας. Καλλιεργείται πολύ στη περιοχή της Χαλκιδικής

Ασβεστοχωρίου

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι πρασινοκίτρινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη, με γεύση γλυκειά. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ποικιλία αυτογόνιμη. Θεωρείται κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Πρόκειται για ποικιλία που καλλιεργείται κυρίως στη Μακεδονία, Μαγνησία.


Washington

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρόγγυλο-ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι ανοιχτοκίτρινος. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη, συνεκτική, εκπύρηνη και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για νωπή κατανάλωση, καλής ποιότητας. Είναι ποικιλία αυτόστειρη.


Reine claude

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι πρασινοκίτρινος. Η σάρκα είναι χρυσοκίτρινη, συνεκτική, χυμώδης και με γεύση γλυκιά. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση πλαγιόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση. Κατάγεται απ’ τη Γαλλία.


Lombard

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και με καλή γεύση κατά την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Victoria

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και με γεύση μέτρια γλυκιά. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτρια ςποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Κατάγεται απ’ την Αγγλία.