Ποικιλίες βυσσινιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εarly richmond

Ο καρπός της έχει μικρό έως μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι ανοιχτοκόκκινος. Η σάρκα είναι λευκή, μέτριας ποιότητας. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Θεωρείται σχετικά ανθεκτική στο ψύχος. Κατάγεται απ' τη Γαλλία.


Μontmorency

Ο καρπός της έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει ζωηρό κόκκινο χρώμα. Η σάρκα είναι λευκή, καλής ποιότητας. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική σε καλά εδάφη. Θεωρείται ανθεκτική στο ψύχος. Λόγω της συνεκτικής σάρκας (για βύσσινα) και της μεγάλης περιόδου συγκομιδής, θεωρείται ως η καλύτερη ποικιλία για μεταποίηση.


Εnglish morello

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος (σκούρος κόκκινος). Η σάρκα είναι βαθυκόκκινη, με χυμό κόκκινο, πολύ ξινή, αλλά καλής ποιότητας. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με βλάστηση πλαγιόκλαδη. Η ετήσια επάκρια βλάστηση συχνά είναι μικρή και τα δένδρα καθίστανται μη παραγωγικά. Είναι πολύ ευαίσθητη στο μύκητα Coccomyces hiemalis Higgins. Πιστεύεται ότι κατάγεται απ' την Ολλανδία ή Γερμανία.


Τριπόλεως

Ο καρπός έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα μάλλον σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι μαλακή, με χυμό κόκκινο και υπόξινη. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή με πλαγιόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική.


Φλώρινας

Ο καρπός έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι μαλακή, με χυμό βαθυκόκκινο και γεύση υπόξινη. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική.


Κωνσταντινουπόλεως

Ό καρπός έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι λευκή, μαλακή και με γεύση υπόξινη (ελαφρά υπόπικρη). Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική.


Érdi bôtermo

Μαύρη ή σκούρη κόκκινη ποικιλία, υπερπρώιμης εποχής ωρίμανσης, με μικρό μέγεθος καρπού. Κατάγεται από την Ουγγαρία. Μέτριου μεγέθους, πλαγιόκλαδο, με πυκνή κόμη. Η ετήσια βλάστησή του είναι μέτρια. Οι αποδόσεις του είναι μεγάλες μέχρι πολύ μεγάλες. Η φυλλόπτωση το φθινόπωρο είναι πρώιμη. Καρποφορεί σε λεπτοκλάδια και ροζέττες, οι οποίες εκφύονται σε όλο το μήκος των βλαστών. Η ποικιλία είναι αυτογόνιμη και δεν χρειάζεται σταυροεπικονίαση. Παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της πολύ πρώιμης εποχής ωρίμανσής της, των μεγάλων αποδόσεών της και της δυνατότητας μηχανικής συγκομιδής της. Ο καρπός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νωπή κατανάλωση και για μεταποίηση σε γλυκά, σιρόπια, ηδύποτα και μαρμελάδες.


Heimann rubin

Μαύρη ή σκούρη κόκκινη ποικιλία, πρώιμης εποχής ωρίμανσης, με πολύ μικρό μέγεθος καρπού. Κατάγεται από την πρώην Τσεχοσλοβακία. Μέτριου μεγέθους, πλαγιόκλαδο, με πυκνή κόμη. Η ετήσια βλάστησή του είναι ζωηρή. Οι αποδόσεις του είναι μέτριες. Η φυλλόπτωση το φθινόπωρο είναι πρώιμη. Καρποφορεί σε λεπτοκλάδια και ροζέττες, οι οποίες εκφύονται σε όλο το μήκος των βλαστών. Η ποικιλία είναι αυτογόνιμη και δεν χρειάζεται σταυροεπικονίαση. Ωριμάζει πρώιμα, στις αρχές του Ιουνίου, 14 ημέρες πριν από την Φλωρίνης.


Ilva

Κόκκινη ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, με πολύ μικρό μέγεθος καρπού. Κατάγεται από τη Ρουμανία. Δέντρο μικρού μεγέθους, πλαγιόκλαδο, με μέτριας πυκνότητας κόμη. Η ετήσια βλάστησή του είναι μέτρια. Οι αποδόσεις του είναι πολύ μικρές. Η φυλλόπτωση το φθινόπωρο είναι πολύ πρώιμη. Καρποφορεί σε ετήσιους βλαστούς αλλά κυρίως σε λεπτοκλάδια και ροζέττες, οι οποίες εκφύονται συνήθως στη βάση των βλαστών. Η ποικιλία είναι αυτογόνιμη και δεν χρειάζεται σταυροεπικονίαση. Ωριμάζει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, 5 ημέρες πριν από την Φλωρίνης. Η ποικιλία Ilva δεν παρουσιάζει κανένα εμπορικό ενδιαφέρον.


N15

Μαύρη ή σκούρη κόκκινη ποικιλία, υπερπρώιμης εποχής ωρίμανσης, με πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού. Μέτριου μεγέθους, κανονικού προς πλαγιόκλαδου σχήματος, με πυκνή κόμη. Η ετήσια βλάστησή του είναι ζωηρή. Οι αποδόσεις του είναι μεγάλες. Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι πρώιμη. Καρποφορεί κυρίως σε ροζέττες, οι οποίες εκφύονται σε όλο το μήκος των βλαστών. Η ποικιλία είναι αυτογόνιμη και δεν χρειάζεται σταυροεπικονίαση. Ωριμάζει πολύ πρώιμα, στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, 22 ημέρες πριν από την Φλωρίνης. Η ποικιλία N 15 παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της πολύ πρώιμης εποχής ωρίμανσής της, των μεγάλων αποδόσεών της και του μεγάλου μεγέθους του καρπού. Υστερεί όμως στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του καρπού.


Rubin

Μαύρη ή σκούρη κόκκινη ποικιλία, πρώιμης εποχής ωρίμανσης, με πολύ μικρό μέγεθος καρπού. Κατάγεται από την πρώην Τσεχοσλοβακία. Δένδρο μέτριου μεγέθους, πλαγιόκλαδο, με πυκνή κόμη. Η ετήσια βλάστησή του είναι ζωηρή. Οι αποδόσεις του είναι μεγάλες. Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι πολύ πρώιμη. Καρποφορεί σε λεπτοκλάδια και σε ετήσιους βλαστούς κυρίως αλλά και σε ροζέττες, οι οποίες εκφύονται σε όλο το μήκος των βλαστών. Η ποικιλία είναι αυτογόνιμη και δεν χρειάζεται σταυροεπικονίαση. Ωριμάζει πρώιμα, στις αρχές του Ιουνίου, 13 ημέρες πριν από την Φλωρίνης. Η ποικιλία Rubin παρουσιάζει ενδιαφέρον όσον αφορά την παραγωγικότητα του δένδρου και την υψηλή περιεκτικότητα του καρπού σε χυμό.


[1],[2]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Περιγραφή 5 νέων ποικιλιών βυσσινιάς, ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο φυλλοβόλων δέντρων, Νάουσα 2009.