Ποικιλίες καρυδιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Franquette

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας περίπου 46%. Ωριμάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με ορθόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική. Βλαστάνει αργά την άνοιξη, λόγω των μεγάλων αναγκών της σε ψύχος (1500 ώρες κάτω από 7oC) και αποφεύγει τους ανοιξιάτικους παγετούς και τις πρώϊμες ανοιξιάτικες μυκητολογικές και βακτηριακές προσβολές. Συνιστάται για ορεινές και ημιόρεινες ψυχρές περιοχές. Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως ακρόκαρπη. Κατάγεται από τη Γαλλία.


Hartley

Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο και σχήμα ελαφρά ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας με ποσοστό ψίχας 47%. Ωριμάζει το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με ορθόκλαδη βλάστηση και σταθερά πολύ παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης χαρακτηρίζεται σαν μεσοπρώϊμη. Συνιστάται για πεδινές και ημιόρεινες περιοχές. Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως ακρόκαρπη και μπαίνει γρήγορα σε καρποφορία συγκριτικά με τις πλαγιόκαρπες ποικιλίες. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών, που παράγουν θηλυκά άνθη, ανέρχεται σε 5%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α


Mayette

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας, με ποσοστό ψίχας περίπου 43%. Ωριμάζει στις αρχές Οκτωβρίου. Σαν δέντρο έχει καλή ζωηρότητα, με ημιπλαγιόκλαδη βλάστηση και μέτρια παραγωγή. Όσο αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως όψιμη. Παρουσιάζει μικρή γονιμότητα άνθεων. Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως ακρόκαρπη. Κατάγεται από τη Γαλλία.


Parisienne

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρόγγυλο-ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 45%. Ωριμάζει στις αρχές Οκτωβρίου. Σαν δέντρο έχει καλή ζωηρότητα με ημιορθόκλαδη βλάστηση και καλή παραγωγή. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως όψιμη. Παρουσιάζει μέτρια γονιμότητα άνθεων. Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως ακρόκαρπη. Κατάγεται από τη Γαλλία.


Marbot

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρογγυλό. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 43%. Ωριμάζει περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Σαν δέντρο έχει μικρή ζωηρότητα, με ορθόκλαδη βλάστηση και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσόψιμη. Παρουσιάζει μέτρια γονιμότητα άνθεων. Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως ακρόκαρπη. Κατάγεται από τη Γαλλία.


Payne

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας περίπου 48%. Ωριμάζει στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με πλαγιόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική. Όσο αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως πρώϊμη. Μπαίνει γρήγορα σε καρποφορία και δίνει σταθερά υψηλή παραγωγή, κυρίως σε ημιπαραλιακές περιοχές, όπου οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες δεν είναι υπερβολικά υψηλές. Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως πλαγιόκαρπη. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν θηλυκά άνθη ανέρχεται σε 80%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Amigo

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρογγυλό. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 50%. Ωριμάζει στις αρχές του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με πλαγιόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική. Όσο αφορά τη βλάστηση και άνθηση χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώϊμη. Μπαίνει γρήγορα σε καρποφορία (2ο-3ο χρόνο). Παρουσιάζει υψηλή γονιμότητα άνθεων. Ως προς τη καρποφορία χαρακτηρίζεται ως πλαγιόκαρπη . Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών, που παράγουν θηλυκά άνθη ανέρχεται σε 80%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Serr

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα υποσφαιρικό. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας με ποσοστό ψίχας 58-59%. Το κέλυφός της είναι λεπτό και ισχυρό. Ωριμάζει στις αρχές του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή, με ημιορθόκλαδη βλάστηση και σταθερά πολύ παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως πολύ πρώϊμη. Συνιστάται για ζεστές κυρίως περιοχές, όπου δε διατρέχει κίνδυνο να υποστεί ζημιά από παγετούς, αλλά και λόγω της ανθεκτικότητάς της στις υψηλές θερμοκρασίες. Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως πλαγιόκαρπη. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν θηλυκά άνθη ανέρχεται σε 50%. Αυτός είναι και ο λόγος που μπαίνει σε καρποφορία περίπου 2 χρόνια αργότερα από εκείνες που δίνουν υψηλό ποσοστό πλάγιων μικτών οφθαλμών (80-90%). Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Chico

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρογγυλό. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 48%. Ωριμάζει περί τα μέσα του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με ημιπλαγιόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως πρώϊμη. Παρουσιάζει υψηλή γονιμότητα άνθεων και μπαίνει γρήγορα σε καρποφορία (2ο-3ο χρόνο). Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως πλαγιόκαρπη. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν θηλυκά άνθη, ανέρχεται σε 90%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Vina

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 50%. Ωριμάζει περί τα μέσα του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ημιπλαγιόκλαδη και πολύ παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώϊμη. Παρουσιάζει υψηλή γονιμότητα άνθεων και μπαίνει γρήγορα σε καρποφορία (2ο-3ο χρόνο). Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως πλαγιόκαρπη. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών, που παράγουν θηλυκά άνθη ανέρχεται σε 80%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Gustine

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 48%. Ωριμάζει περί τα μέσα του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με πλαγιόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως πρώϊμη. Παρουσιάζει υψηλή γονιμότητα άνθεων και μπαίνει γρήγορα σε καρποφορία (2ο-3ο χρόνο). Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως πλαγιόκαρπη. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν θηλυκά άνθη, ανέρχεται σε 80%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Midland

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 50%. Ωριμάζει περί τα μέσα του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με πλαγιόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώϊμη. Παρουσιάζει υψηλή γονιμότητα άνθεων και μπαίνει γρήγορα σε καρποφορία (2ο-3ο χρόνο). Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως πλαγιόκαρπη. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν θηλυκά άνθη, ανέρχεται σε 50%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Tehama

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρογγυλό. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 52%. Ωριμάζει περί τα μέσα του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με πλαγιόκλαδη βλάστηση και σταθερά πολύ παραγωγική. Παρουσιάζει υψηλή γονιμότητα άνθεων. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώϊμη. Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως πλαγιόκαρπη. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν θηλυκά άνθη, ανέρχεται σε 80%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Eureka

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 47%. Ωριμάζει το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με βλάστηση ορθόκλαδη και αρκετά παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώϊμη. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Lompoc

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρογγυλό. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 52%. Ωριμάζει κατά τα τέλη του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή, με πλαγιόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως πρώϊμη. Παρουσιάζει υψηλή γονιμότητα άνθεων και μπαίνει γρήγορα σε καρποφορία (2ο-3ο χρόνο). Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν θηλυκά άνθη, ανέρχεται σε 50%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Grandjean

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα μάλλον ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 47%. Ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με βλάστηση ορθόκλαδη και μέτρια παραγωγική. Όσο αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως όψιμη. Παρουσιάζει μικρή γονιμότητα άνθεων. Κατάγεται από την Γαλλία.


Corne

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρογγυλό-ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 37%. Ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Σαν δέντρο είναι αρκετά ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και μέτρια παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως όψιμη. Παρουσιάζει μέτρια γονιμότητα άνθεων. Κατάγεται από την Γαλλία.


Sorrento

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 48%. Ωριμάζει το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και σταθερά πολύ παραγωγική. Όσο αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώϊμη. Εκτιμάται ιδιαίτερα στην Ιταλία και συνιστάται για τις νοτιότερες περιοχές που είναι απαλλαγένες από τους παγετούς. Κατάγεται από την Ιταλία.


Ashley

Είναι παρόμοια με την payne, αλλά θεωρείται πιο παραγωγική και καλύτερης ποιότητας. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν θηλυκά άνθη, ανέρχεται σε 90%.


Pedro

Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 48%. Χρησιμοποιείται κυρίως ως επικονιαστής. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσόψιμη. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν τα θηλυκά άνθη, ανέρχεται σε 80%.


Pioneer

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρογγυλό-ωοειδές. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 48%. Ωριμάζει περί τα τέλη Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με βλάστηση ημιορθόκλαδη και μέτρια παραγωγική. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώϊμη. Ως προς την καρποφορία χαρακτηρίζεται ως πλαγιόκαρπη. Το ποσοστό των πλάγιων οφθαλμών που παράγουν θηλυκά άνθη, ανέρχεται σε 40%.


Chandler

Πολύ παραγωγική ποικιλία, με ποσοστό γόνιμων άνθεων από πλάγιους μικτούς οφθαλμούς 80%. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώϊμη. Θεωρείται πολύ καλής ποιότητας ποικιλία, με ποσοστό ψίχας 52%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Howard

Πολύ παραγωγική ποικιλία, με ποσοστό γόνιμων άνθεων από πλάγιους μικτούς οφθαλμούς 80%. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης και άνθησης χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώϊμη. Θεωρείται πολύ καλής ποιότητας ποικιλία, με ποσοστό ψίχας 54%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Sunland

Πολύ παραγωγική ποικιλία, με ποσοστό γόνιμων άνθεων από πλάγιους μικτούς οφθαλμούς 80%. Όσον αφορά την εποχή βλάστησης αξίζει να σημειωθεί ότι βλαστάνει νωρίς. Θεωρείται πολύ καλής ποιότητας ποικιλία, με ποσοστό ψίχας 60%. Κατάγεται από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


Big top

Προήλθε από τη διασταύρωση της Chandler με έναν ελληνικό επικονιαστή FM3 στην περιοχή των Βαρδάτων Φθιώτιδας. Τα χαρακτηριστικά του δέντρου είναι:

 • Καρποφορία: πλαγιόκαρπη με μεγάλο βαθμό πλαγιοκαρπίας (90%).
 • Μορφή κόμης: ημιπλαγιόκλαδη.
 • Ζωηρότητα βλάστησης: αδύνατη.
 • Χαρακτηρισμός ποικιλίας: μεσοόψιμη.
 • Έναρξη βλάστησης: 5/4.
 • Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 14/4-25/4.
 • Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 17/4 –27/4.
 • Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: ελαφρά πρωτόγυνη και μερικές χρονιές σχεδόν ομόγαμη.
 • Εποχή ωρίμασης καρπού: τέλη Σεπτεμβρίου.
 • Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: πολύ γρήγορη.
 • Ταχύτητα εμφάνισης θηλέων: από το πρώτο έτος.
 • Ταχύτητα εμφάνισης ιούλων: γρήγορη (στο 4ο έτος).
 • Παραγωγικότητα: πολύ καλή.
 • Ευαισθησία στην ανθράκωση: μικρή.
 • Προσβολές από καρπόκαψα: απαιτείται καταπολέμηση.
 • Επικονιαστές: Chandler, Lara, Hartley.
 • Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή.
 • Αντοχή στο ηλιόκαυμα: καλή.

Τα χαρακτηριστικά του καρπού είναι:

 • Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: ωοειδές.
 • Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: πολύ καλή, πολύ ελκυστική.
 • Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 18 – 20 g.
 • Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: σχετικά αδύνατη.
 • Ποσοστό ψίχας: 51% - 53%.
 • Χρωματισμός ψίχας: ανοικτόχρωμος, ελκυστικός, κατηγορία Ι και EXTRA.
 • Ποιότητα ψίχας: πολύ καλή.
 • Αποχωρισμός ψίχας από το κέλυφος: εύκολος.

Παραγωγική, πλαγιόκαρπη και πολύ μεγαλόκαρπη ημιόψιμη ποικιλία, κατάλληλη για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές. Απαιτεί επιμελημένη άρδευση και λίπανση για το καλό γέμισμα της ψίχας. Εξαιρετική ποικιλία για εμπόριο καρυδιού με κέλυφος (in shell market) και για την αγορά φρέσκου καρυδιού. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ημιόψιμη πλαγιόκαρπη ποικιλία τόσο μεγαλόκαρπη.


Ιόλη

Προήλθε από ελεύθερη επικονίαση της ελληνικής επιλογής ΕΑΑ6 στην περιοχή των Βαρδάτων Φθιώτιδας. Τα χαρακτηριστικά του δέντρου είναι:

 • Καρποφορία: πλαγιόκαρπη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 90%.
 • Μορφή κόμης: ημιπλαγιόκλαδη.
 • Ζωηρότητα βλάστησης: σχετικά αδύνατη έως μέτρια.
 • Χαρακτηρισμός ποικιλίας: κανονικής εποχής.
 • Έναρξη βλάστησης: 30 Μαρτίου.
 • Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 20/4 – 30/4.
 • Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 14/4 – 24/4.
 • Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρώτανδρη.
 • Εποχή ωρίμασης καρπού: 24/9 – 28/9.
 • Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: πολύ γρήγορη, εμφάνιση καρπών από το πρώτο έτος φύτευσης.
 • Ταχύτητα εμφάνισης ιούλων: γρήγορη (συνήθως στον 3ο και οπωσδήποτε στο 4ο χρόνο).
 • Παραγωγικότητα: πολύ καλή.
 • Ευαισθησία στην ανθράκωση: μικρή.
 • Προσβολές από καρπόκαψα: Απαιτείται καταπολέμηση.
 • Επικονιαστές: Chandler, Big Top, Lara.
 • Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή.
 • Αντοχή στο ηλιόκαυμα: καλή.

Τα χαρακτηριστικά του καρπού είναι:

 • Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: σφαιροειδές έως ελαφρά ελλειπτικό.
 • Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: ελκυστική.
 • Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 14 g (13 – 15 g).
 • Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: καλή.
 • Ποσοστό ψίχας: 50 – 54%.
 • Χρωματισμός ψίχας: λευκοκίτρινος, κατηγορία Ι και Extra.
 • Ποιότητα ψίχας: καλή έως πολύ καλή.
 • Αποχωρισμός ψίχας από το κέλυφος: εύκολος.

Πολύ παραγωγική, με πολύ καλό γέμισμα ψίχας με ανοικτό λευκοκίτρινο χρώμα, με καλή αντοχή στο ηλιόκαυμα. Είναι ποικιλία καλά προσαρμοσμένη στις εδαφικές και κλιματικές της χώρας. Προτείνεται ως κύρια ποικιλία για πεδινές και ημιορεινές περιοχές, όπου ο τελευταίος παγετός σημειώνεται έως αρχές Απριλίου. Υπερτερεί σαφώς όλων των πρώϊμων και μεσοπρώϊμων καλλιεργούμενων ποικιλιών Amigo, Serr, Gustine, Vina, Pedro


[1],[2]

Βιβλιογραφία

 1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. Δύο νέες πλαγιόκαρπες ποικιλίες καρυδιάς