Ποικιλίες κρεμμυδιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Bisar F1

Το υβρίδιο αυτό θα λέγαμε ότι δεν καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση στη χώρα μας. Εισάγεται στη χώρα μας για τη φθινοπωρινή καλλιέργεια στην Ελλάδα. Ο βολβός έχει χρώμα εξωτερικών χιτώνων κόκκινο, ενώ οι εσωτερικοί χιτώνες έχουν άσπρη σάρκα. Το μέσο βάρος των βολβών είναι 150-200gr.


Granex 429 F1

Ποικιλία κρεμμυδιού Granex 429 F1

Το υβρίδιο αυτό δεν καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση σήμερα στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό. Οι βολβοί είναι σφαιρικοί, ελαφρώς πεπλατυσμένοι. Οι εξωτερικοί χιτώνες έχουν χρώμα χρυσο-κίτρινο. Οι εσωτερικοί χιτώνες είναι λευκοί και χονδροί και έχουν ελαφρύ γλυκό άρωμα. Οι βολβοί παρουσιάζουν γρήγορη μεθωρίμανση και μετά τη συγκομιδή. Εισάγεται στη χώρα μας για φθινοπωρινή καλλιέργεια.

Vista

Είναι ποικιλία που εισάγεται στη χώρα μας για φθινοπωρινή καλλιέργεια. Ο βολβός έχει χρώμα εξωτερικών χιτώνων κίτρινο και άσπρη σάρκα. Το σχήμα είναι σφαιρικό, ελαφρά επίμηκες, με μέσο βάρος βολβού 100-300gr.

Starlet

Είναι ποικιλία που εισάγεται στη χώρα μας για φθινοπωρινή καλλιέργεια. Ο βολβός έχει κόκκινους εξωτερικούς χιτώνες και σχήμα σφαιρικό, με ελαφρά πιεσμένους τους πόλους.

Texas early grano 502 PRR

Ποικιλία κρεμμυδιού Texas early grano 502 PRR

Η ποικιλία αυτή δεν καλλιεργείται σήμερα τόσο πολύ στην Ελλάδα, είναι όμως πάρα πολύ διαδεδομένη σε άλλες περιοχές για φθινοπωρινή καλλιέργεια. Ο βολβός έχει σχήμα κωνικό (σαν σβούρα), με εξωτερικούς χιτώνες χρώματος κίτρινου. Η σάρκα είναι άσπρη, με γλυκό άρωμα. Είναι πολύ παραγωγική ποικιλία αλλά δεν διατηρείται καλά στην αποθήκη.

Goldmine

Είναι μία από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες για ανοιξιάτικη καλλιέργεια στην Ελλάδα. Ο βολβός έχει κίτρινους εξωτερικούς χιτώνες και άσπρη σάρκα, το σχήμα του είναι σφαιρικό με πιεσμένους τους πόλους, είναι πρώϊμο και παραγωγικό.

Dorata di Parma

Ποικιλία κρεμμυδιού Dorata di Parma

Είναι από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες για την ανοιξιάτικη καλλιέργεια του κρεμμυδιού στην Ελλάδα. Το σχήμα του βολβού είναι επίμηκες, κυλινδρικό και το χρώμα των εξωτερικών χιτώνων χρυσοκίτρινο. Είναι ποικιλία ανθεκτική στο φουζάριο.

Morada de Amposta

Ποικιλία κρεμμυδιού Morada de Amposta

Πρόκειται για ποικιλία που ενδείκνυται για ανοιξιάτικη καλλιέργεια στη χώρα μας. Οι βολβοί είναι ομοιόμορφοι, μεγάλου μεγέθους (μέσο βάρος 190gr/βολβό). Το σχήμα είναι μάλλον σφαιρικό και οι εξωτερικοί χιτώνες είναι χοντροί με χρώμα κοκκινωπό. Η σάρκα είναι λευκή και παρουσιάζει ελαφρά καυστικότητα. Οι βολβοί διατηρούνται πολύ ικανοποιητικά στην αποθήκη μετά την συγκομιδή (μέχρι και 7 μήνες). Είναι παραγωγική ποικιλία και έχει εγκληματιστεί στις συνθήκες θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου της περιοχής της Μεσογείου.

Ideal 15

Ποικιλία για ανοιξιάτικη καλλιέργεια. Οι εξωτερικοί χιτώνες του βολβού έχουν χρώμα κόκκινο-καφέ και είναι σφαιρικού σχήματος.

Dorada di Polonia

Είναι ποικιλία για ανοιξιάτικες καλλιέργειες. Το μέσο βάρος των βολβών είναι 200-250gr και οι εξωτερικοί χιτώνες έχουν χρώμα χρυσοκίτρινο.

Yellow sweet spanish

Ποικιλία κρεμμυδιού Yellow sweet spanish

Οι βολβοί της ποικιλίας αυτής είναι μεγάλοι, σχήματος σφαιρικού, ελαφρά πιεσμένου στο σημείο του λαιμού. Οι εξωτερικοί χιτώνες έχουν χρώμα βαθύ κίτρινο-καφέ. Η εσωτερική σάρκα είναι λευκή και είναι μέτριας καυστικότητας. Διατηρείται ικανοποιητικά στην αποθήκη και αντέχει στις μεταχειρήσεις. Στο χωράφι η καλλιέργεια διαρκεί περίπου 130 ημέρες. Ενδείκνυται για ανοιξιάτικη καλλιέργεια.

Red cross F1

Red cross F1

Είναι υβρίδιο Ιαπωνικής προέλευσης, μεσοόψιμο υβρίδιο, απαιτεί 7-7,5 μήνες περίπου από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή και απαιτεί 13.40 ώρες φωτισμού για να βολβοποιήσει ικανοποιητικά. Ενδείκνυται για καλλιέργεια του κρεμμυδιού στη φθινοπωρινή περίοδο. Το σχήμα του βολβού είναι πεπλατυσμένο ελλειψοειδές και οι εξωτερικοί χιτώνες έχουν χρώμα βαθύ κόκκινο. Είναι πολύ παραγωγικό (9-10 τόνοι/στρέμμα). Μειονεκτεί στο ότι έχει μικρό ποσοστό ξηρής ουσίας και ότι εκβλαστάνει κατά την αποθήκευση, είναι όμως ένα από τα πιο διαδεδομένα σήμερα στην Ελλάδα λόγω των υψηλών αποδόσεων και του κόκκινου χρώματος και καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή της Θήβας.

Red star

Είναι ποικιλία Αμερικάνικης προέλευσης, μεσοόψιμη που απαιτεί 7-7,5 μήνες από τη σπόρα μέχρι τη συγκομιδή. Ενδείκνυται για τις φθινοπωρινές καλλιέργειες του κρεμμυδιού. Το σχήμα του βολβού είναι κωνικό-σφαιρικοκωνικό, οι εξωτερικοί χιτώνες έχουν βαθυκόκκινο-πόρφυρο χρώμα. Οι αποδόσεις κυμαίνονται από 9-10 τόνους/στρέμμα. Μειονεκτεί στο ότι δεν διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αποθήκη (αναβλαστάνει γρήγορα). Η ποικιλία αυτή καλλιεργείται λόγω των υψηλών αποδόσεων και του κόκκινου χρώματος που αρέσει στους καταναλωτές.

Tough ball F1

Είναι υβρίδιο Ιαπωνικής προέλευσης, μεσοπρώϊμο, απαιτεί 7-7,5 μήνες για να ωριμάσει τους βολβούς του και έχει ανάγκη 12.50 ώρες φως/ημέρα για να βολβοποιήσει. Ενδείκνυται για τις φθινοπωρινές καλλιέργειες του κρεμμυδιού. Το σχήμα του βολβού είναι σφαιρικό - ωοειδές, με εξωτερικό χρώμα χιτώνων καφέ λαμπερό σκούρο. Οι αποδόσεις του κυμαίνονται από 8-10 τόνους/στρέμμα. Έχει υψηλό ποσοστό ξηρής ουσίας και αποθηκεύεται ικανοποιητικά για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο βολβός είναι ανθεκτικός στο βοτρύτη.

Top Keeper F1

Ποικιλία κρεμμυδιού Top Keeper F1

Ενδείκνυται για καλλιέργεια του κρεμμυδιού στη φθινοπωρινή περίοδο. Είναι υβρίδιο Ιαπωνικής προέλευσης, μεσοπρώϊμο (7-7,5 μήνες). Έχει ανάγκη από 13 ώρες φως/ημέρα για να βολβοποιήσει. Ο βολβός έχει σχήμα σφαιρικό-ωοειδές. Το χρώμα των εξωτερικών χιτώνων είναι καφέ - κίτρινο. Οι αποδόσεις του ανέρχονται στους 8-9 τόνοι/στρέμμα. Αποθηκεύεται ικανοποιητικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Sonic F1

Ποικιλία κρεμμυδιού Sonic F1

Ενδείκνυται για καλλιέργεια του κρεμμυδιού στη φθινοπωρινή περίοδο. Είναι υβρίδιο Ιαπωνικής προέλευσης, πολύ πρώϊμο (6,5 - 7 μήνες). Απαιτεί μόνο 11.30 ώρες φως/ημέρα προκειμένου να βολβοποιήσει. Έχει σφαιρικό, ωοειδή βολβό. Το χρώμα των εξωτερικών χιτώνων του βολβού είναι καφέ - κίτρινο. Έχει υψηλό ποσοστό ξηρής ουσίας και μέτρια ικανότητα αποθήκευσης. Οι αποδόσεις είναι μέτριες (6-8 τόνοι/στρέμμα). Ο βολβός είναι ανθεκτικός στο βοτρύτη.

Ζακυνθινό νεροκρέμμυδο

Το Ζακυνθινό νεροκρέμμυδο είναι ντόπια ποικιλία του νομού Ζακύνθου. Το κρεμμύδι αυτό έχει βολβό αρκετά πλατύ και το μέγεθός του ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες καλλιέργειας, με βάρος που κυμαίνεται από 1/2 μέχρι 1Kg και με μέση απόδοση κατά στρέμμα 2,5 - 4 τόνους. Έχει πολύ γλυκιά, δροσερή και ευχάριστη γεύση και καταναλώνεται κυρίως νωπό σε σαλάτες. Δεν διατηρείται πολύ μετά την συγκομιδή και για αυτό πρέπει να καταναλώνεται γρήγορα.

Η τεχνική της καλλιέργειας που εφαρμόζεται στη Ζάκυνθο είναι η σπορά του σπόρου σε ανοιχτό ή προστατευόμενο σπορείο κατά τις αρχές Δεκεμβρίου και η μεταφύτευση σε χωράφι μετά από 4 περίπου μήνες. Κατά την μεταφύτευση εφαρμόζεται κλάδεμα του ριζικού συστήματος στο 1cm και του φυλλώματος στα 4cm. Η φύτευση γίνεται σε σαμάρια πλάτους 80cm σε 4 γραμμές/σαμάρι, με απόσταση μεταξύ των γραμμών 15cm. Τα εδάφη της περιοχής που καλλιεργείται το Ζακυνθινό νεροκρέμμυδο είναι μέσης σύστασης, με pH ελαφρώς αλκαλικό. Το νερό άρδευσης είναι καλής ποιότητας. Η συγκομιδή γίνεται τον Ιούλιο-Αύγουστο.


Αιγυπτιακό κρεμμύδι

Ο βολβός είναι μάλλον πεπλατυσμένος με χαλκόχρωμους εξωτερικούς χιτώνες. Αντί για άνθη και σπόρους στο ανθικό στέλεχος παράγει ταξικαρπία από βολβίδια καφέ - κόκκινου χρώματος. Συχνά αυτά τα βολβίδια βλαστάνουν και δίνουν μικρά φυτά κρεμμυδιού στην κορυφή της ταξικαρπίας και για αυτό λέγεται δενδρώδες κρεμμύδι. Το φυτό πολλαπλασιάζεται με τα βολβίδια την άνοιξη και σχηματίζει βολβούς, οι οποίοι δεν παράγουν βολβίδια παρά μόνο το επόμενο έτος. Καλλιεργείται για χλωρά κρεμμυδάκια και για τους βολβούς, οι οποίοι δεν είναι πολύ μεγάλοι.


[1]

Βιβλιογραφία

  1. Τα βολβώδη λαχανικά του Ολύμπιου Χρήστου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.