Ποικιλίες τύπου spur της Red Delicious

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Heavy Stripe

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος. Ο φλοιός είναι κόκκινος και φέρει ραβδώσεις βαθύτερου κόκκινου χρώματος. Η σάρκα είναι πολύ καλής ποιότητας. Ωριμάζει κατά το μήνα Σεπτέμβριο και συντηρείται καλά σε ψύξη.
Ποικιλία μήλου red delicious

Red Delicious spur

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος σε όλη την επιφάνειά του. Ωριμάζει κατά το μήνα Σεπτέμβριο και συντηρείται καλά σε ψύξη.Super Erlystripe

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος και φέρει μερικές φορές κόκκινες ραβδώσεις βαθύτερου χρώματος. Ωριμάζει κατά το μήνα Σεπτέμβριο και συντηρείται καλά σε ψύξη.Ruby spur

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος σε όλη την επιφάνειά του. Η σάρκα είναι εκλεκτής ποιότητας. Ωριμάζει κατά το μήνα Σεπτέμβριο και συντηρείται καλά σε ψύξη.


Elite

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κολουροκωνικό – επιμήκες. Ο φλοιός είναι κόκκινος, φέρει ραβδώσεις βαθύτερου κόκκινου χρώματος. Η σάρκα είναι συνεκτική, κρεμ – λευκή, χυμώδης, υπόξινη και μέτρια αρωματική. Ωριμάζει κατά το μήνα Σεπτέμβριο και συντηρείται καλά σε ψύξη μέχρι την άνοιξη.Eden Spur

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα κολουροκωνικό – επίμηκες. Ο φλοιός είναι κόκκινος, με ραβδώσεις βαθύτερου κόκκινου χρώματος. Η σάρκα είναι συνεκτική, κρεμ – λευκή και χυμώδης. Ωριμάζει κατά το μήνα Σεπτέμβριο και συντηρείται καλά σε ψύξη.


Ervin spurred

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κολουροκωνικό – επιμήκες. Ο φλοιός είναι κίτρινος, με κόκκινες ραβδώσεις σε όλη την επιφάνειά του. Η σάρκα είναι συνεκτική, κρεμ – λευκή, χυμώδης, εκλεκτής ποιότητας. Ωριμάζει κατά το μήνα Σεπτέμβριο και συντηρείται καλά σε ψύξη.


Redchief

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κολουροκωνικό – επιμήκες. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος, με ραβδώσεις κόκκινες, που εμφανίζονται πολύ πριν ακόμα οι κάρποί ωριμάσουν. Η σάρκα είναι συνεκτική, κρεμ – λευκή και χυμώδης. Ωριμάζει κατά το μήνα Σεπτέμβριο και συντηρείται καλά σε ψύξη.


[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος I "Μηλοειδή", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.