Ποιότητα βαμβακιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η ποιότητα του βαμβακιού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Άλλοι από αυτούς είναι κάτω από τον έλεγχο των παραγωγών και των εκκοκκιστών, ενώ άλλοι δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Τα χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν την ποιότητα του βαμβακιού είναι τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά (μήκος, αντοχή, λεπτότητα, ωριμότητα), η ομοιομορφία, το κυτίο, η περιεκτικότητα σε neps (κόμποι) και η ποιότητα, ποσότητα μη κυτταρινούχων συστατικών.

Η ποικιλία καθορίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού. Η τελική διαμόρφωσή τους όμως, είναι αποτέλεσμα των επιδράσεων του περιβάλλοντος και των μεταχειρίσεων που υφίσταται το βαμβάκι από την συγκομιδή μέχρι τη νηματοποίηση.

Η κλωσιμότητα και η αξία χρήσης των ινών στηρίζεται στα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά που είναι το μήκος ίνας, η ομοιομορφία του μήκους ίνας, το micronaire (δείκτης λεπτότητας και ωριμότητας), η αντοχή και η επιμήκυνση. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού περιλαμβάνονται επίσης το κυτίο (αναλύεται σε χρώμα, ξένες ύλες, εμφάνιση), η περιεκτικότητα σε neps (ή κομπάκια), η ποσότητα και ποιότητα των μη κυτταρινούχων συστατικών, καθώς και κάποια άλλα δευτερεύοντα συστατικά που επηρεάζουν την κλωσιμότητα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η περιεκτικότητα του σύσπορου βαμβακιού σε υγρασία, μιας και υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία υποβαθμίζει την ποιότητα του προϊόντος, έτσι ώστε βαμβάκι που μαζεύτηκε υγρό ποτέ δε φτάνει την ποιότητα αντίστοιχου βαμβακιού που μαζεύτηκε στεγνό.

Κάθε παράμετρος ποιότητας επηρεάζεται από τις μεθόδους διαχείρισης και το περιβάλλον. Η βιομηχανία, όπως προαναφέρθηκε, μετακινείται προς την HVI αξιολόγηση της ποιότητας και όχι προς την αξιολόγηση που βασίζεται στη φήμη και την κλάση. Η κατανόηση αυτών των σύνθετων σχέσεων και η εφαρμογή πρακτικών ποιότητας θα μπορούσε να αυξήσει το εισόδημα των παραγωγών και την προστιθέμενη αξία του τελικού προϊόντος.

Τα νηματουργεία χρησιμοποιούν τα HVI δεδομένα για να καθοδηγούν τους αγοραστές του βαμβακιού να αγοράζουν τις ποιότητες που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους. Για κάθε τύπο κλωστής και εξοπλισμού κλωστοϋφαντουργείου απαιτούνται ίνες με ειδικές ιδιότητες.