Πολλαπλασιασμός σκόρδου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το πολλαπλασιαστικό όργανο του σκόρδο είναι η σκελίδα. Το µέγεθος της παίζει σηµαντικό ρόλο στο ύψος των αποδόσεων. Οι µεγάλες σκελίδες δίνουν σταθερά, σηµαντικά µεγαλύτερη παραγωγή σε σύγκριση µε σκελίδες µέσου µεγέθους, και οι µέσου µεγέθους δίνουν πιο υψηλή παραγωγή σε σύγκριση µε τις µικρού µεγέθους σκελίδες. Φυτά όπως το σκόρδο, που πολλαπλασιάζονται αγενώς, συχνά τα πολλαπλασιαστικά τους όργανα φέρουν ασθένειες όπως ιώσεις, νηµατώδεις. Σκελίδες απαλλαγµένες ιώσεων µπορούν να αυξήσουν τις αποδόσεις µέχρι και 50%, αλλά συνήθως η ωρίµανση καθυστερεί όταν χρησιµοποιείται απαλλαγµένων ιώσεων υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό. Μια άλλη ασθένεια που µεταφέρεται µε τις σκελίδες, είναι ο νηµατώδης Ditylenchus dipsaci. Σε περιοχές που η ασθένεια αυτή προκαλεί πρόβληµα στις καλλιέργειες του σκόρδου, είναι επόµενο οι βολβοί και οι σκελίδες που θα χρησιµοποιηθούν για τον πολλαπλασιασµό των φυτών, να µεταφέρουν το νηµατώδη. Η εµβάπτιση των σκελίδων που προορίζονται για φύτευση, σε ζεστό νερό, αποτελεί ικανοποιητική µέθοδο καταπολέµησης του νηµατώδη. Συµπερασµατικά θα µπορούσε να τονιστεί, ότι για την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων, θα πρέπει οι σκελίδες να είναι µεγάλες, οµοιόµορφου σχήµατος και απαλλαγµένες ασθενειών.

Οι βολβοί που προορίζονται για φύτευση, συνήθως αποθηκεύονται για µερικούς µήνες σε κοινές, χωρίς κλιµατισµό αποθήκες. Η µέση άριστη θερµοκρασία αποθήκευσης είναι γύρω στους 10oC, µε κατώτερο επιθυµητό επίπεδο τους 4,5oC και ανώτερο επιθυµητό τους 18oC. Η θερµοκρασία αποθήκευσης επηρεάζει σηµαντικά την κατοπινή ανάπτυξη του φυτού και την βολβοποίηση. Για παράδειγµα, αποθήκευση σε θερµοκρασία κατώτερη ή γύρω στους 4,5oC για µερικούς µήνες, προκαλεί γρήγορη βλάστηση και ζωηρή ανάπτυξη µετά την φύτευση, αλλά οι χαµηλές θερµοκρασίες επίσης προκαλούν ανοµοιόµορφους βολβούς, εκβλάστηση πλάγιων βλαστών και πρώϊµη ωρίµανση. Αυτά τα προβλήµατα ποικίλουν ανάλογα και µε τις θερµοκρασίες στο χωράφι, µετά την φύτευση. Αποθήκευση για µεγάλες περιόδους σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να καθυστερήσει την βλάστηση και να επηρεάσει την βολβοποίηση και ωρίµανση. Εποµένως, για ικανοποιητική βολβοποίηση οι βολβοί θα πρέπει να αποθηκευτούν στις επιθυµητές σωστές θερµοκρασίες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η όλη καλλιέργεια αναπτύσσεται σε θερµοκρασίες σταθερά πάνω από 10oC, όπως για παράδειγµα στις υποτροπικές περιοχές. Εάν υπάρχει ένδειξη προσβολής του βολβού από ακάρεα, καλό είναι να γίνεται υποκαπνισµός στο πολλαπλασιαστικό υλικό πριν την αποθήκευση.

Η φύτευση των σκελίδων γίνεται σε αναχώματα (για καλύτερη στράγγιση) ή στις παρυφές αυλακών, ανάλογα με την άρδευση της καλλιέργειας. Η απόσταση μεταξύ 2 διαδοχικών γραμμών φύτευσης θα είναι 30-35cm, ενώ η απόσταση μεταξύ των φυτών επί της γραμμής 8-10cm (παραγωγή βολβών για κατανάλωση) ή μικρότερη από 8cm (παραγωγή βολβών για μεταποίηση). Το βάθος φύτευσης των σκελίδων είναι 2,5-5cm και η ποσότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού που χρησιμοποιείται είναι 90-250kg στο στρέμμα, ανάλογα με το μέγεθος των σκελίδων.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Τα βολβώδη λαχανικά του Ολύμπιου Χρήστου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.