Προετοιμασία εδάφους-εγκατάσταση ελαιώνα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προετοιμασία εδάφους

Πριν την εγκατάσταση του ελαιώνα ο παραγωγός θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα:

 • H επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας (ελαιοποιήσιμης ή επιτραπέζιας :ή διπλής χρήσης).Η εποχή εγκατάστασης,η διάρκεια και η ένταση παγετών στην περιοχή.Οι :φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους (δομή του εδάφους,pH,ηλεκτρική αγωγιμότητα (παρουσία αλάτων), :υδατοχωρητικότητα,ικανότητα ανταλλαγής ιόντων,διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων κτλ).
 • Η διαθεσιμότητα νερού και ποιότητα αυτού.
 • Προετοιμασία εδάφους και απομάκρυνση βράχων ή ανεπιθύμητων φυτικών υπολειμμάτων.Κατεργασία του εδάφους με καλλιεργητή.Ισοπέδωση
εδάφους–πολλοί ελαιώνες βρίσκονται σε περιοχές με κλίση.
 • Εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος (για καλλιέργεια επιτραπέζιων ποικιλιών η άρδευση θεωρείται απαραίτητη, ενώ σε πολλές περιοχές οι ελαιοποιήσιμες ποικιλίες :καλλιεργούνται ως ξηρικές).
 • Σήμανση της θέσης των δένδρων στον αγρό.Λάκκος φύτευσης – το πλάτος γενικά του λάκκου φύτευσης κυμαίνεται περίπου στα 40-60
εκατοστά ενώ το βάθος του εξαρτάται από την διαθεσιμότητα νερού άρδευσης – σε αρδευόμενους ελαιώνες το βάθος κυμαίνεται περί
τα 40- 60 εκ. ενώ σε ξηρικούς ελαιώνες το βάθος είναι μεγαλύτερο και κυμαίνεται περί τα 60- 80 εκ.

Εγκατάσταση ελαιώνα

Οι εγκαταστάσεις ελαιώνα δικρίνονται:

Στις παραδοσιακές εγκαταστάσεις οι αποστάσεις φυτεύσεως μεταξύ των δέντρων μπορεί να είναι 6 επί 8μ.,7 επί 7 μ., 8 επί 8 μ. ή ακόμη και 10 επί 10 μ..Λιγότερα από 20 δέντρα το στρέμμα, ανάλογα με την περιοχή, το έδαφος και την ποικιλία. Η κατεύθυνση των δεντροσειρών είναι καλό να είναι από τον Βορρά προς τον Νότο, για μια καλύτερη έκθεση στον ήλιο. Όσο μεγαλύτερες είναι οι αποστάσεις τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η κόμη των ενηλίκων δέντρων (12-15 χρόνια). Η δε σταθερότητα της παραγωγής διαρκεί γύρω στα 50 χρόνια. Έτσι σε μια κόμη όχι ψηλότερη από 5 μέτρα μπορεί να εφραρμοστεί ,αν η διαμόρφωση του εδάφρους το επιτρέπει, η συλλογή με μηχανές δονισμού.Στις παραδοσιακές εγκαταστάσεις μπορούμε να διακρίνουμε τους παραδοσιακούς ελαιώνες και τους εντατικούς παραδοσιακούς ελαιώνες.

Στις εντατικές εκμεταλεύσεις οι αποστάσεις μπορούν να είναι 5 επί 6 μ. ή 6 επί 6 μ., 27-30 δέντρα κατά στρεμμα. Πολλές φορές για μια καλύτερη εκμετάλλευση του χωραφιού, τα πρώτα 10-15 χρόνια, στην γραμμή φύτευσης 6 επί 6 μ. βάζουν ένα ακόμη δέντρο . Μ’αυτό τον τρόπο το σχήμα γίνεται 6 επί 3 μ.. Το επιπλέον δέντρο διατηρείτε 10-15 χρόνια κι ύστερα ξεριζώνεται. Όταν η φύτευση είναι πυκνή είναι απαραίτητο χαμηλό σχήμα κόμης. Η πυκνή φύτευση και το σχετικά μικρό ύψος της κόμης προσφέρονται περισσότερο για την καλλιέργεια επιτραπεζίων ελιών και για την συλλογή με τα χέρια.Στις εντατικές εκμεταλλεύσεις διακρίνουμε τους σύγχρονους εντατικούς ελαιώνες ή ελαιώνες πυκνής φύτευσης και τους υπερεντατικούς ελαιώνες ή πολύ πυκνής φύτευσης.

Οι ελαιώνες πυκνής φύτευσης μπαίνουν πιό γρήγορα στην παραγωγή αλλα γερνάνε και νωρίτερα από εκείνους που έχουν παραδοσιακή εγκατάσταση.

Η ζωή της ελιάς μπορεί να διακριθεί σε τρεις φάσεις:

 • Η νεανική ηλικία που τελειώνει στα 12-15 χρόνια.
 • Η περίοδος του ενηλικιωμένου δέντρου που τελειώνει γύρω στα 50 χρόνια.
 • Η περίοδος του γήρατος που διαρκεί αιώνες.


Συστήματα φύτευσης

Tα πιο συνηθισµένα συστήµατα για τη φύτευση των ελαιοδέντρων είναι:

 • το τετράγωνο
 • το παραλληλόγραµµο
 • οι ισοϋψείς γραµµές

Το σύστημα του τετραγώνου είναι το σύστηµα που εφαρµόζεται με επιτυχία. Oι αποστάσεις είναι ανάλογες με τη γονιµότητα του εδάφους και το νερό που διαθέτουμε για άρδευση. Σε γόνιµα εδάφη και διαθέσιµο νερό για άρδευση οι καλύτερες αποστάσεις είναι 7x7 μέτρα και για μέτριας γονιµότητας εδάφη 6x6 μέτρα.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Η καλλιέργεια της ελιάς (πληροφορίες για τη λίπανση της ελιάς)",της K+S KALI GmbH σε συνεργασία με τον κ.Πέτρο Ρούσσο,Επίκουρο Καθηγητή Δενδροκομίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών