Προετοιμασία εδάφους τριανταφυλλιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η σωστή προετοιμασία του εδάφους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την σωστή καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς. Η εγκατάσταση αποστραγγιστικού δικτύου που θα συμβάλλει στην καλή στράγγιση του εδάφους είναι αναγκαία για την καλλιέργειά της. Η τριανταφυλλιά είναι πολυετής καλλιέργεια και δεν υπάρχουν περιθώρια αποπλύσεων για την απομάκρυνση των αλάτων.

Για να πετύχουμε καλή δομή στο έδαφος και εξασφάλιση των φυσικών του ιδιοτήτων , γίνεται αρχικά βαθιά άροση , σε βάθος 20-25 cm και αναπλάθεται το έδαφος με προσθήκη 40-70% οργανικής ουσίας και αδρανών συστατικών (άμμου ή ελαφρόπετρας) , ώστε η τελική μηχανική σύσταση του εδάφους να έχει περίπου 50% άμμο, 10-15% ιλύ, 15-20% άργιλλο και 10-20% οργανική ουσία. Η κοπριά χρησιμοποιείτο μέχρι σήμερα σαν την σπουδαιότερη μορφή οργανικής ουσίας. Λόγω του υψηλού κόστους της, αντικαταστάθηκε από άλλες μορφές οργανικών ουσιών όπως η τύρφη, τα στέμφυλλα, τα φύλλα ελιάς, το πυρηνόξυλο κ.τ.λ. Από τα συστατικά, αυτή που χρησιμοποιείται σαν βελτιωτικό εδάφους είναι η ποταμίσια άμμος.

Κατά τη διαδικασία ανάπλασης του εδάφους θα πρέπει να προστεθούν σε αυτό ανόργανα λιπάσματα μετά από προηγούμενη ανάλυση του εδάφους. Κατά την βασική λίπανση σκορπίζονται στο έδαφος και ενσωματώνονται σε αυτό με όργωμα και συνήθως είναι 150 - 200kg υπερφωσφορικό και 50 kg θειικό κάλι.

Για την προστασία της καλλιέργειας από παθογόνα εδάφους θα πρέπει να γίνεται απολύμανση του. Οι τρόποι απολύμανσης που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι η απολύμανση με ατμό και η απολύμανση με χημικές ουσίες (βρωμιούχο μεθύλιο, Vapam κ.τ.λ.). Η απολύμανση με ατμό είναι αποτελεσματικότερη αλλά και η ακριβότερη μέθοδος. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί βρωμιούχο μεθύλιο , η δοσολογία είναι 70-80 gr/στρέμμα.[1]

Βιβλιογραφία

  1. "Εγκατάσταση θερμοκηπίου καλλιέργειας τρινταφυλλιάς με χρήση γεωθερμικής ενέργειας σε συνδυασμό με υπαίθρια καλλιέργεια σπαραγγιών", πτυχιακή μελέτη του φοιτητή Σταύρου Μαντζουράνη, Καβάλα 2002.